Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 26. maja, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, Koljat , dio Grlića, Ćurilac, dio Lazine, Tomaševići,  Begovine, ZIP, GSI i Gruda.

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Crpna Grlić, Bjelusi, dio Ćurilac i dio Lazina.

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Stologlav, Markovo Kopito, Šampinjoni, Fabrika sira, Grupo market, Lakat, Iverak, Bregovi Mijovića, Osredina, Gornji i Donji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Gostilje, Radovče, Dobri Do, Ruište i Vukotica.