Zbog planiranih radova na mreži, petak 06. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad      

-u terminu od 7:30 do   17:30  sati: dio Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont, Lazarev Krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići, Vinarija Ravil i Markovina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Jabuke i dio Donjeg Zagarača

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Frijeska Glavica

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Mokanje

-u terminu od 8:00 do   15:00 sati: Donji Zagarač

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17:30 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

DANILOVGRAD (02.03. – 07.03.) – Gruda, Malenza, Braćani, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Frutak, Kujava.