Zbog planiranih radova na mreži,  u utorak 30. juna,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Bogićevići, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo, Rova,  Frutak, Repetitor Kurilo, Ržište, Do Pješivački, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Bare Šumanovića, Šobajići, Valeta, Slap Zete, Viš, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu);

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Adžin Most i Dobro Polje.