Danas aukcija državnih zapisa

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za isplatu materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite za april 2020. godine u iznosu 5.976.072,22 eura

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 440.701,27 eura.

Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je 838.118,17 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 378.393,73 eura.

U skladu sa uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 11.628,53 eura.

Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.312.532,82 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 505.398,25 eura.

Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 487.139,96 eura.

Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 105.238,84 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 20.308,91 eura, za korisnike porodičnog smještaja 124.811,08 eura.

Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 1.628,59 eura.

Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 964.183,23 eura.

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 568.763,40 eura.

Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 145.882,21 eura.

Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 71.276,55 eura.

Za potrebe lica smještenih u azilu izdvojeno je 66.68 eura.