JAVNI POZIV ZA SPROVOĐENJE MENTORING USLUGA U 2018. GODINI

Javni poziv za pružanje mentoring usluga koji sprovodi Ministarstvo ekonomije u saradnji sa biznis centrima/jedinicama lokalne samouprave, namijenjen je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih privrednih subjekata.

Proces mentoringa se odvija po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa osnivačem i/ili odgovornim licem privrednog subjekta određeni broj sati, 25 za novoosnovana preduzeća i 50 za postojeća, i to u prostorijama korisnika (ne manje od 70% od ukupnog broja predviđenih sati).

Osnivač i/ili odgovorno lice privrednog subjekta i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, analiziraju trenutnu situaciju, dijagnostifikuju razloge trenutnih problema ili smetnji za dalji razvoj, sagledavaju potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan razvoja.

Mentoring čini skup sljedećih usluga:

• Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova i njihovoj implementaciji, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
• Savjetovanje i koordinacija aktivnosti usmjerenih na pristupanje fondovima, vladinim programima podrške razvoju biznisa, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama, itd.;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera i uspostavljanju poslovne saradnje.

Ko su mentori?

Mentor je kvalifikovana osoba koja posjeduje certifikat da je uspješno završila mentoring treninge organizovane od strane certifikovanih mentora Razvojne agencije Srbije i JICA konsultanata iz oblasti dijagnostifikovanja preduzeća, finansijskog menadžmenta, marketinga, pisanja biznis plana, proizvodnog menadžmenta, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa.

Usluga mentoringa je besplatna za odabranih 30 korisnika sa teritorije opština: Podgorica, Cetinje, Bar, Danilovgrad, Nikšić, Mojkovac, Bijelo Polje, Pljevlja, Berane, Rožaje, Kotor i Tivat.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u dvije kategorije:

• Novoosnovani privredni subjekti-ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
• Postojeći privredni subjekti-koji su registrovani prije aprila 2015. godine.

USLOVI JAVNOG POZIVA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju registrovana mikro, mala i srednja preduzeća, kao i preduzetnici u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (“Sl. list RCG”, br.040/11) koja:

• imaju sjedište na teritoriji Podgorice, Cetinja, Bara, Danilovgrada, Nikšića, Mojkovca, Bijelog Polja, Pljevalja, Berana, Rožaja, Kotora i Tivta.
• posluju 100 % u privatnom vlasništvu;
• nijesu imala gubitke u poslednjoj godini poslovanja (za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2015. godine);
• za privredne subjekte koji su registrovani posle aprila 2015. godine ne važi gore navedeni kriterijum;
• ne obavljaju djelatnost u okviru industrije čelika, uglja i sintetičkih vlakana; brodogradnja; proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda; proizvodnja duvanskih proizvoda; proizvodnja i prodaja vojne opreme ili usluga; učešće u projektima kojima se krše međunarodno priznata prava radnika uključujući bezbjednost na radu, pravila i procedure u Crnoj Gori; bilo koja aktivnost koja se smatra nezakonitom ili štetnom po okolinu i opasnom za ljudsko zdravlje: igre na sreću, alkoholna pića (izuzev proizvodnje vina i voćnih rakija); ljekovi u dijelu distribucije; bankarstvo i osiguranje; trgovina; građevinarstvo (u dijelu izgradnje gotovih stambeno-poslovnih jedinica); ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića; djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitovanja radijskog i televizijskog programa; djelatnost novinskih agencija; kupovina udjela u drugim društvima, akcijama i ostalih vrijednosnih papira; benzinske pumpe; prodajni auto saloni; trgovina valutama i hartijama od vrijednosti; nemoralne i nelegalne aktivnosti.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:
1. Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular;
2. Rješenje o registraciji iz CRPS;
3. Komplet obrazaca završnih računa za 2016 i 2017. godinu (Bilans stanja, Bilansa uspjeha, Bruto bilans, Statistički aneks)

Napomena: Tačka 3. ne važi za privredne subjekte registrovane u drugoj polovini 2017. godine.

Za privredne subjekte koji su registrovani prije aprila 2015. godine

1. Detaljno popunjen, potpisan i ovjeren prijavni formular;
2. Rješenje o registraciji iz CRPS;
3. Komplet obrazaca završnih računa za 2016 i 2017. godinu (Bilans stanja, Bilansa uspjeha, Bruto bilans, Statistički aneks).

Ministarstvo ekonomije zadržava pravo da provjeri vjerodostojnost podnijete dokumentacije, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju od podnosioca prijave, ali samo za kompletno podnijete prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA:

Prijavni formular se može preuzeti na web stranici: www.mek.gov.me, ili u prostorijama Ministarstva ekonomije, Direkcije za saradnju sa biznis zajednicom, kao i na web stranicama i u prostorijama biznis centara/jedinica lokalne samouprave. Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom sa naznakom: Prijava na Javni poziv za sprovođenje mentoring usluga u 2018. godini na sljedeće adrese:

DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Ministarstvo ekonomije
Rimski trg 46
81000 Podgorica
Tel: +382 20 406 316
Tel: +382 20 406 321
Web: www.mek.gov.me
E-mail: direkcija@nasme.me

Opština Danilovgrad
Trg 9.decembar
81410 Danilovgrad
Tel:+382 20 816 126
Web:www.danilovgrad.me
E-mail:finansijedg@t-com.me
Glavni grad Podgorica
Biro za ekonomsku saradnju i podršku biznis zajednici
Njegoševa 13
81000 Podgorica
Tel:+382 20 226 444
Web: www.podgorica.me
E-mail:jovana.vukcevic@podgorica.me
vladimir.rajcic@podgorica.me
Biznis centar Cetinje (BC Cetinje)
Nikole Lekića
81250 Cetinje
Tel: +382 41 231 452
Mob: +382 67 261 243
E-mail: biznis.centar@cetinje.me
Biznis Start – up Centar Bar (BSC Bar)
Bulevar Revolucije bb
Poslovni Centar Kula A, sprat V
85000 Bar
Tel: +382 30 313 712
Web: www.bscbar.org
E-mail: info@bscbar.org
Opština Nikšić
Njegoševa 18
81400 Nikšić
Tel:+382 40 213 075
Mob:+382 67 523 566
Web: www.niksic.me
E-mail:milica.radojicic@niksic.me
IPC Tehnopolis Nikšić
Radoja Dakića bb
81400 Nikšić
Tel: +382 40 280 431
Web: www.tehnopolis.me
E-mail: ipctehnopolis@gmail.com
Opština Mojkovac
Trg Ljubomira Bakoča bb
84205 Mojkovac
Tel:+382 69 325 285
Web: www.mojkovac.me
E-mail: opstinamojkovac@t-com.me
Opština Bijelo Polje
Slobode bb
84000 Bijelo Polje
Tel: +382 69 359 556
Web: www.bijelopolje.co.me
E-mail: protokol@bijelopolje.co.me
Opština Pljevlja
84 210 Pljevlja
Tel: +382 052 321 305
Web: www.pljevlja.me
e-mail: marica.lekovic@pljevlja.co.me
Opština Berane
IV Crnogorske Brigade
84300 Berane
Tel:+382 68 538 110
+382 68 726 817
Web:www.berane.co.me
E-mail:ic@berane.co.me
Regionalni biznis centar Berane
Rudeš bb
84300 Berane
Tel: +382 68 793 795
Web: www.rbcberane.me
E-mail: info@rbcberane.me
Opština Rožaje
Maršala Tita bb
84 310 Rožaje
Tel +382 51 270 430
Web: http://www.rozaje.me/
E-mail: ekonomski.razvoj@rozaje.me
Opština Kotor
Sekretarijat za opštu upravu
Stari Grad 317, Kotor 85330
Tel: +382 32 325 020; +382 32 325 860
Web: www.kotor.me
E-mail: privreda@kotor.me
Opština Tivat
Sekretarijat za ekonomski razvoj i preduzetništvo
Trg Magnolija br.1
85320 Tivat, Crna Gora
Tel: +382 (0) 32 661-309
Web: www.opstinativat.com
E-mail: preduzetnistvo@opstinativat.com

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na br. +382 20 406 316, +382 20 406 321 ili putem elektronske pošte na adresu direkcija@nasme.me .

JAVNI POZIV JE OTVOREN OD 04.07. DO 04.08.2018. GODINE DO 14H.