Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti započeo je aktivnosti na izradi Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Danilovgrad za period 2020-2021. god.

S tim u vezi pozivaju se svi zainteresovani građani, pravna lica, nevladine organizacije da daju svoje prijedloge i inicijative sve u cilju izrade što kvalitetnijeg Lokalnog akcionog plana čiji je osnovni cilj:

  – osnaživanje mladih kao prevencija društvenih problema,

  – informisanje i angažovanje mladih u vezi sa evropskim programima,

  – aktivno uključivanje mladih u sve oblasti društvenog života,

  – rješavanje problema sa kojima se susrijeću u svakodnevnom životu

Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti razmotriće prijedloge i inicijative, nakon čega će sačiniti Nacrt  Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Danilovgrad, za period od 2020-2021. god.

Predlozi i inicijative mogu se dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Opštine Danilovgrad, Trg 9. decembar Danilovgrad ili na e-mail: drustvene.djelatnosti@danilovgrad.me do 31.10.2019. godine.