Neobrađeni životinjski otpad sa obližnje farme kokošaka u Martinićima, završava u rijeci Zeti i još jednom potvrđuje nužnost druge lokacije gradskog kolektora i prečišćača otpadnih voda. Bliže industrijskoj, prehrambenoj i prerađivačkoj industriji.

Ekološki akcident na snimku u nastavku zabilježen je objektivom odgovornog sugrađanina.

Otpad završava u rijeci Zeti koja je proglašena parkom prirode.