Čitaoci nam dostavljaju problem sa mjestom za odlaganje otpada, još jednu sliku koja ruži sam centar grada.

Naime, kako su nam naveli u razgovoru, ova lokacija, koja se nalazi odmah nakon gradskog mosta, češće ima obrise mini deponije nego li mjesta za odlaganje otpada.

Kako doći do rješenja problema otpada u Danilovgradu?