Put Danilovgrad – Glava Zete, posebno dionice od Slapa, Viša, skretanja ka Mijokusovićima kao i dionice ka Glavi Zete su očišćene. 

Mještani koji redovne koriste ovaj putni pravac će mnogo lakše i bezbjednije saobraćajati jer je preglednost na putu mnogo bolja.

Mještani podostroških sela očistili seoske puteve (Foto)