Naslovna - Danilovgrađani - Mladi - NVO “9. decembar” – Aktivizam i kultura učešća mladih u demokratskim procesima na lokalnom nivou
Aktivizam i kultura učešća mladih u demokratskim procesima

NVO “9. decembar” – Aktivizam i kultura učešća mladih u demokratskim procesima na lokalnom nivou

Povodom Međunarodnog dana mladih, NVO „9. decembar“ iz Danilovgrada priredila je publikaciju „Aktivizam i kultura učešća mladih u demokratskim procesima na lokalnom nivou“ koja je nastala sa prvenstvenim ciljem da kreatorima javnih politika i opštoj javnosti u Danilovgradu, ali i cijeloj Crnoj Gori skrene pažnju na problem isključivanja mladih iz procesa donošenja odluka na lokalnom nivou. Publikacija je izrađena u okviru projekta “Zajedno za veće učešće mladih na lokalnom nivou” koji je podržan od strane Ministarstva sporta Crne Gore. 

Osnovni cilj istraživanja sprovedenog za potrebe pripreme ove publikacije je bio da se ukaže na to koji su nedostaci i prepreke na planu uključivanja mladih u procese donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i da se na osnovu istraženih podataka utvde činjenice i odnosi koji postoje unutar zajednice, te da se ukaže na bitne odrednice ponašanja, stavova i percepcije mladih prema aktivizmu, volonitranju i društvenom angažmanu u Danilovgradu.

Publikacija je podijeljena na osam poglavlja. U prvom poglavlju su sadržane informacije o metodološkim karakteristikama i istraživačkim metodama koje su korišćene u pripremi publikacije. U drugom poglavlju je predstavljena međunarodna pravno-normativna regulativa, sa fokusom na UN, EU I SE.

U trećem poglavlju je predstavljen nacionalni pravni, institucionalni i strateški okvir. U četvrtom poglavlju je dat osvrt na pregovore o članstvu u EU i pitanje mladih, a u petom poglavlju na društveni, politički i ekonomski kontekst u kome mladi u Crnoj Gori žive. U šestom poglavlju su predstavljeni ključni nalazi istraživanja, a u sedmom analiza promjene u stavovima danilovgradske omladine 2015-2018.

Na samom kraju, u okviru osmog poglavlja su predstavljene preporuke i predlog mjera za unapređenje položaja mladih na lokalnom nivou.

Nadamo se da će ova publikacija biti korišćena prilikom izrade konkretnih planova akcije, uključujući Lokalni plan akcije za mlade, strateških dokumenata o informisanosti građana i građanki o aktivnostima Opštine, te prilikom utvrđivanja prioriteta i kreiranja javnih poziva za dostavljanje projekata od strane omladinskih organizacija i organizacija za mlade.

Publikaciju možete preuzeti na sledećem LINKU Publikacija aktivizam i kultura mladih

 

 

Takođe pogledajte

Ulice našeg grada: “Moj grad u mom srcu”

Povodom obilježavanja 150 godina od osnivanja Danilovgrada, učenici 7, 8, i 9. razreda OŠ “Vuko …

OŠ “Blažo Mraković”, Škole za 21. vijek

U okviru projekta ,,Škole za 21. vijek”, Osnovnu školu “Blažo Mraković” u Donjem Zagarču, je …

Оставите одговор

%d bloggers like this: