Connect with us

POSAO

Oglas za posao

Published

on

Danilovgrad Oglasi za posao

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


OPIS POSLA

Poslodavac
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU DANILOVGRAD
Adresa BIJELOG PAVLA BB
Naziv radnog mjesta Direktor/ica
Radno iskustvo Sa radnim iskustvom
Mjesto rada Danilovgrad
Radno iskustvo 36
Dužina zaposlenja Na određeno vrijeme
Rok trajanje 48 mjeseci i 0 dana
Radno mjesto Upražnjeno
Radno vrijeme Puno
Radni mjesečni broj sati 40
Rad u smjenama Ostalo
Rok prijave 15
Napomena
JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU DANILOVGRAD
raspisuje javni konkurs za izbor 1.DIREKTOR/ICA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU DANILOVGRAD na mandatni period od četiri godine.
Pored opštih uslova kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove: Visoka stručna sprema – VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja, najmanje tri godine rada u oblasti socijalne i dječje zaštite, podnešen Programa razvoja JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad.
Uz prijavu kandidat/kinja je dužan/na da dostavi sledeću dokumentaciju:
– Program razvoja JU Centar za socijalni rad za Opštinu Danilovgrad:
– Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja,
– Uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu najmanje tri godine u oblasti socijalne i dječje zaštite,
– Izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte (kandidati/kinje koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu nisu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),
– Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (koje nije starije od šest mjeseci).
Navedena dokumenta se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Javni konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijavu sa radnom biografijom i pratećom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad, Bijelog Pavla bb-Danilovgrad. Kontakt tel. 020/812-584.
Naziv zanimanja VSS
Broj izvršilaca 1

KONTAKT PODACI POSLODAVCA

Telefon 020-812-854
Fax 020-812-154

Ostavite komentar

Leave a Reply

POSAO

Oglas za radno mjesto – direktor Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA)

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


ReSPA je regionalna organizacija sa sjedištem u Danilovgradu (Crna Gora), osnovana 2010. godine kao zajednička inicijativa koju finansiraju članovi ReSPA-e i Evropska komisija.

Direktor rukovodi ReSPA Sekretarijatom i odgovoran je za osiguranje redovnog i efikasnog funkcionisanja ReSPA-e. Direktor je odgovoran za strateško upravljanje ReSPA-om, kao i za strateško i operativno funkcionisanje organizacije.

Oglas za upražnjeno radno mjesto i prateća dokumenta dostupna su na internet stranici ReSPA u kategoriji „Tenderi i slobodna radna mjesta“, pod kategoriji „Slobodna radna mjesta“ – https://www.respaweb.eu/90/vacancies.

NASTAVI SA ČITANJEM

POSAO

Oglas za posao, Beorol traži komercijalistu

Published

on

By

Pratite portal Volim Danilovgrad na Facebook-u, Instagramu i Tviteru.


Komercijalista
Mesto rada: Jelenak, Danilovgrad
Uslovi:
• Stepen stručne spreme: III;
• Potrebno 1 godina radnog iskustva na istim i/ili sličnim poslovima;
• Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa: poznavanje rada na računaru (MS office), poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije
Opis poslova:
• Svakodnevno obilaženje kupaca po utvrđenom rutingu i obavljanje prodaje i naplate robe
• Obavljanje nedeljne analize postignutih rezultata
• Odgovoranje za potrebnu dokumentaciju u procesu prodaje i njenu ispravnost
• Odgovoranje za naplatu potraživanja
• Kontinuirani rad na unapređenju prodaje (plasiranje reklamnih štandova, reklamnih materijala, promovisanje artikala, davanje naloga za povlačenje nerentabilnog reklamnog materijala i štandova i drugo)

Zaposlenima nudimo:

• Rad u profesionalnom okruženju
• Mogućnost stalnog zaposlenja i lične afirmacije
• Rad u kreativnom timu sa mladim ljudima, fleksibilna i opuštena atmosfera
• Učestvovanje u svim aktivnostima
• Mogućnost napredovanja i usavršavanja

Jesmo li vam privukli pažnju?

Ako mislite da ispunjavate zahteve, a želeli biste da radite u Beorol-u, molimo vas pošaljite CV i motivaciono pismo.
Kontaktiraćemo samo odabrane kandidate, a svima koje ne kontaktiramo ovim putem se zahvaljujemo na interesovanju i slanju svojih prijava.

Kontakt OVDJE

NASTAVI SA ČITANJEM

Najčitanije