Danilovgrad Oglasi za posao

Za radno mjesto: Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj u Opština Danilovgrad, DANILOVGRAD mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 23.12.2019.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 812-008

Radno iskustvo u mjesecima:
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 6000
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena: Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj, 1 izvršilac/teljka, na određeno vrijeme, na vrijeme od pet godina.

1. Uslovi:
2. U pogledu uslova za zasnivanje radnog odnosa u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi, primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.
3. Radni odnos može da zasnuje lice koje:
Lice koje je korisnik prava na penziju, ne može da zasnuje radni odnos u organu lokalne uprave, kao ni lice koje je ostvarilo pravo na otpremninu, uz ograničenje utvrđeno Zakonom.
4. Potrebna dokumentacija:
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji bude izabran najkasnije u roku od osam dana od dana dostavljanja odluke.
5. Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti po službenoj dužnosti.
6. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata sprovodi se najkasnije u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa.
Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti obavijestiće preko internet stranice (www.danilovgrad.me) kandidate sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.
7. Prijavu i kompletnu dokumentaciju kandidati podnose u originalu ili ovjerenoj kopiji, preko pisarnice ili putem pošte, na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trg 9.decembar, Danilovgrad, u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
8. Nepotpuna, neuredna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.
9. Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na br.telefona 020811992, kontakt osoba Snežana Simović.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore


Za radno mjesto: ELEKTRIČAR/KA u Garmin Doo Danilovgrad, DANILOVGRAD mogu konkurisati – [III stepen].

Zaposlenje je: Na neodređeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 23.12.2019.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 020-815-045

Radno iskustvo u mjesecima:
Radno iskustvo: Bez obzira na radno iskustvo
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: U tri smjene
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac
Napomena:

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore