Danilovgrad Oglasi za posao

NFORMATOR – OPERATER

TURISTIČKA ORGANIZACIJA DANILOVGRAD –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 02-03-2020 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 8 dan/a
Naziv zanimanja: SŠS-IV
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 6
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na neodređeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 0 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE DANILOVGRAD
objavljuje
JAVNI KONKURS
za
1. Informator-operater, 1 izvršilac na neodređeno vrijeme.
Uslovi:
– SSS – IV1 nivo kvalifikacije srednjeg opšteg i stručnog obrazovanja (240 kredita
CSPK-a),
– najmanje šest mjeseci radnog iskustva.
2. Pored uslova navedenih u tački 1 zainteresovani kandidat treba da ispunjava i opšte
uslove propisane Zakonom o radu.
3. Potrebna dokumentacija:
– prijava na slobodno radno mjesto,
– ovjerena fotokopija lične karte,
– original ili ovjerena forokopija o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
– original ili ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom VII1 stepenu
stručne spreme,
– original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o radnom iskustvu.
4. Sve informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u TOD, ul. Sava Burića 1,
Danilovgrad ili na broj tel. 020816015
5. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana
objavljivanja javnog konkursa na adresu:
Turistička organizacija opštine Danilovgrad, ul. Sava Burića 1, Danilovgrad.
6. Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u
razmatranje.
Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 816-016
Fax: 816-015
e-mail:


DIREKTOR

TURISTIČKA ORGANIZACIJA DANILOVGRAD –  DANILOVGRAD

Opis posla

Oglas je objavljen 02-03-2020 Rok za prijavljivanje za konkurs/oglas – 15 dan/a
Naziv zanimanja: VSS
Radno mjesto: Upražnjeno
Broj izvršilaca: 1
Radno vrijeme: Puno
Radno iskustvo u mjesecima: 12
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 48 mjesec(i) i 0 dan(a)
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada:
Posebna znanja i vještine:
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada:
Provjera radnih sposobnosti: Nije predviđena
Napomena: TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE DANILOVGRAD
objavljuje
JAVNI KONKURS
za
1. Direktor Stručne službe Turističke organizacije Danilovgrad, 1 izvršilac na određeno
vrijeme, na period od 48 mjeseci.
Uslovi:
– VSS – VII1 stepen stručne spreme,
– najmanje jedna godina radnog iskustva.
2. Pored uslova navedenih u tački 1 zainteresovani kandidat treba da ispunjava i opšte
uslove propisane Zakonom o radu.
3. Potrebna dokumentacija:
– prijava na slobodno radno mjesto,
– ovjerena fotokopija lične karte,
– original ili ovjerena forokopija o opštoj zdravstvenoj sposobnosti,
– original ili ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenja o završenom VII1 stepenu
stručne spreme,
– original ili ovjerena fotokopija uvjerenja o radnom iskustvu.
4. Sve informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti u TOD, ul. Sava Burića 1,
Danilovgrad ili na broj tel. 020816015
5. Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana
objavljivanja javnog konkursa na adresu:
Turistička organizacija opštine Danilovgrad, ul. Sava Burića 1, Danilovgrad.
6. Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija neće se uzeti u
razmatranje.
Kontant podaci poslodavca:
Telefon: 816-016
Fax: 816-015
e-mail: