Naslovna - POSAO - Opština raspisala konkurs za Sekretara/ku skupštine opštine
Foto Opstina Danilovgrad

Opština raspisala konkurs za Sekretara/ku skupštine opštine

Za radno mjesto: Sekretar/ka Skupštine opštine Danilovgrad u Opština Danilovgrad, DANILOVGRAD mogu konkurisati – [VII-1 stepen].

Zaposlenje je: Na određeno vrijeme, Radno vrijeme puno.

Broj slobodnih radnih mjesta: 1.

Konkurs za ovaj posao je otvoren do: 18.02.2019.

Za dodatne informacije o ovom oglasu za posao, kontaktirati poslodavca na broj telefona: (CG) 812-008
Radno iskustvo u mjesecima: 60
Radno iskustvo: Sa radnim iskustvom
Vrsta radnog odnosa: Na određeno vrijeme
Trajanje radnog odnosa: 60
Broj radnih sati u nedjelji: 40
Mjesečna zarada: 
Posebna znanja i vještine: 
Rad u smjenama: Prije podne
Smještaj: Nije predviđen
Ishrana: Nije organizovana
Prevoz: Nije obezbijeden
Mjeseci probnog rada: 
Provjera radnih sposobnosti: Provjeru vrši poslodavac

J A V N I K O N K U R S

Za popunu radnog mjesta:

Sekretar/ka Skupštine opštine Danilovgrad, 1 izvršilac/teljka, na određeno vrijeme, na vrijeme od pet godina.

1. Uslovi:
2. U pogledu uslova za zasnivanje radnog odnosa u organu lokalne uprave, stručnoj službi, odnosno posebnoj službi, primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.
3. Radni odnos može da zasnuje lice koje:
-nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu i protiv koga nije pokrenut krivični postupak po službenoj dužnosti.
4. Potrebna dokumentacija:
5. Uvjerenje da lice nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu, pribavlja Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti po službenoj dužnosti.
6. Provjera kompetencija, znanja i sposobnosti kandidata sprovodi se najkasnije u roku od 30 dana od dana sačinjavanja liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa.
Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti obavijestiće preko internet stranice (www.danilovgrad.me) kandidate sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa o datumu, mjestu, vremenu i načinu provjere sposobnosti, najkasnije pet dana prije dana provjere sposobnosti.
7.Prijavu i kompletnu dokumentaciju kandidati podnose u original ili ovjerenoj kopiji, preko pisarnice ili na adresu Opština Danilovgrad, Sekretarijat za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti, Trg 9.decembar, Danilovgrad, u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.
Javni konkurs će biti objavljen 30.01.2019.godine u dnevnoj štampi, na internet stranici www.danilovgrad.me i oglasnoj tabli Opštine.
8.Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti na br. telefona 020811936 i 020812008, kontakt osoba Snežana Simović.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Crne Gore

Takođe pogledajte

Danilovgrad Oglasi za posao

Oglasi za posao

Za radno mjesto: Šanker/ica u Napredak Ad Kotor, DANILOVGRAD mogu konkurisati – [III stepen]. Zaposlenje …

Danilovgrad Oglasi za posao

Oglasi za posao

Za radno mjesto: Sekretar/ka Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj u Opština Danilovgrad, DANILOVGRAD mogu …

Оставите одговор

%d bloggers like this: