Poslodavac je obavezan da za zaposlene obezbijedi korišćenje zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti usvojilo je mjere koje će važiti od ponedjeljka, 4. maja:

1. Poslodavac je obavezan da za zaposlene obezbijedi korišćenje zaštitne maske i sredstva za dezinfekciju.

2. Poslodavac je odgovoran da obezbijedi dosljedno poštovanje mjera od strane potrošača, korisnika usluga i posjetilaca.

3. TRGOVINE I ZELENE PIJACE: jedan potrošač na 10 kvadrata i najmanje dva metra distance u objektu i ispred, kontrola broja na ulazu/izlazu, nošenje maski, odvajanje na kasama pleksiglasom.

4. ZANATLIJE, SERVISI i sl: jedan korisnik na 10 kvadrata i najmanje dva metra distance, dezinfekcija ruku na ulazu/izlazu, nošenje maski.

5. FRIZERI I KOZMETIČARI: jedan korisnik na 10 kvadrata, izuzetno dva, uz najmanje dva metra distance ili pregrada između radnih stolica, dezinfekcija ruku na ulazu/izlazu, nošenje maski, a u slučaju tretmana lica zaposleni nosi vizir ili naočari.

6. FITNESS CENTRI I TERETANE: jedno lice na 10 kvadrata, izuzetno dva, najmanje dva metra distance, dezinfekcija ruku na ul/izl i svake površine sprave nakon vježbanja.

7. KLADIONICE I KOCKARNICE: jedno lice na 10 kvadrata i najmanje dva metra distance, dezinfekcija na ul/izl i aparata nakon igre, svako koristi svoju olovku.

8. ŠALTER SALE (DRŽ. ORGANI, BANKE i sl.): jedno lice na 10 kvadrata i najmanje dva metra distance, providni paravan između zaposlenog i korisnika, nošenje maski, dezinfekcija ruku na ulazu/izlazu.

9. BIBLIOTEKE, MUZEJI i sl: jedno  lice na 10 kvadrata i najmanje dva metra distance, nošenje maski, dezinfekcija ruku na ul/izl.

10. STOMATOLOŠKE ORD: obavezno zakazivanje, jedan pacijent na 10 kvadrata i najmanje dva metra distance između pacijenata, dezinfekcija ruku na ulazu/izlazu.

11. AUTOBUSI: zaštitne maske, samo sjedenje. (Autobuski saobraćaj je moguć unutar opština u kojima nema infekcije kofonavirusom).

12. TAKSI: najviše dvije osobe na zadnjim sjedištima, dezinfekcija kvaka i sl. između dvije vožnje.

13. RENT-A-CAR: U objektima jedno lice na 10 kvadrata, dezinfekcija ruku na ulazu/izlazu, dezinfekcija unutrašnjosti vozila prije i nakon korišćenja.

14. AUTO ŠKOLE: jedno lice na četiri kvadrata u prostorijama, dezinfekcija unutrašnjosti vozila prije i nakon korišćenja.

15. VLASNICI KUĆA ILI POLJOPR. GAZDINSTAVA u drugom opštinama mogu da putuju uz popunjenu potvrdu preuzetu sa sajta Institut za javno zdravlje Crne Gore.

16. RIBOLOVCI ILI VLASNICI PLOVILA mogu da putuju u mjesto ribolova/plovidbe. Moraju nositi ribolovnu/plovidbenu dozvolu.

Zaposleni u javnom sekturu na poslu nose maske.

Članovi porodičnog domaćinstva mogu zajedno da budu na javnim površinama uz najmanje dva metra distance prema ostalim licima.