“Putnika ima minimalno, ne možemo ni potrebe autobusa da zadovoljimo. Ovo je treća nedjelja gdje vozimo, ali putnika ima minimalno”, rekao je za “Boje jutra”, Goran Perović, predstavnik prevoznika na relaciji Podgorica-Danilovgrad

Autobusi na relaciji Podgorica-Danilovgrad saobraćaju na svakih pola sata, a obavi se preko 100 polazaka dnevno.

“Po polasku ima dva tri putnika, a nekad vozimo iako nemamo putnika. Po meni su prevoznici najugroženiji. Putnika ima minimalno, ne možemo ni potrebe autobusa da zadovoljimo. Ovo je treća nedjelja gdje vozimo, ali putnika ima minimalno”, rekao je za “Boje jutra”, Goran Perović, predstavnik prevoznika na relaciji Podgorica-Danilovgrad.

“Ministarstvo zdravlja je donijelo dopune mjera, a Ministarstvo saobraćaja planira da napravi plan do oktobra. Tu je predviđeno da redukujemo odlaske do 50 polazaka. Do prvog juna moramo Ministarstvu saobraćaja da dostavimo predlog.