Ranije ove godine mještani Dobrog polja su, putem portala Volim Danilovgrad, uputili apel nadležnim službama da saniraju asfaltni prilaz mosta na Dobrom polju.

 

Apel koji su u februaru ove godine uputili stanovnici Dobrog polja: “Može li apel za nadležne, prilaz mostu. Mjesto Dobro polje..u užasnom je stanju sve rupa do rupe..jedva se prolazi..pa ka budu u mogućnosti da pokušaju da saniraju to”

Od apela je prošlo skoro tri mjeseca a prilaz mostu je u još gorem stanju.

 

Stanje na 30.05.2020.

 

Na fotografiji, koju nam je dostavio mještanin Dobrog polja, vidimo da je uslijed izbjegavanja rupa na prilazu, formirana “druga makadamska traka”.

Mještani se sa pravom pitaju kada će ovaj prilaz doći na red za sanaciju.

Mlin u Dobrom polju

Dobro polje, most u ovom naselju, mlin  ali i obližnja mjesta su jako posjećena izletišta.