Connect with us

Ekonomija

Prosječna zarada u junu iznosila 795 eura

Holding money, hands with money, counting money, cash money euros

Prosječna zarada (bruto) u junu 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 991 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 795 eura, saopštila je Uprava za statistiku Monstat.

Prosječna (neto) zarada u junu 2023. godine u odnosu na maj 2023. godine zabilježila je rast od 0,3 odsto, dok je prosječna (neto) zarada u junu ove u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 12,3 odsto.

“Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u junu u odnosu na maj zabilježile rast od 0,9 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile pad od 0,6 odsto”, navode u saopštenju.

Po sektorima djelatnosti, prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u junu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (3,7 odsto), Prerađivačka industrija (1,8 odsto), Snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (1,6 odsto), Saobraćaj i skladištenje (1,4 odsto), Usluge smještaja i ishrane (1,3 odsto), Snabdijevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa; uklanjanje otpada i slične aktivnosti (1,2 odsto), Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala (1,1 odsto), Državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje (1,1 odsto), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (jedan odsto), Građevinarstvo (0,8 odsto), Ostale uslužne djelatnosti (0,5 odsto), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,5 odsto), Informisanje i komunikacije (0,3 odsto) i Umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti (0,3 odsto).

Dodaju da je pad prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u junu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježen je u sljedećim sektorima: Obrazovanje (1,4 odsto), Zdravstvena i socijalna zaštita (1,3 odsto), Poslovanje nekretninama (0,4 odsto) , Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja (0,2 odsto) i Vađenje ruda i kamena (0,1 odsto).

Reklama

Ekonomija

Od 1. januara struja skuplja 5,63 odsto

Prema riječima predsjednika Odbora Agencije Branislava Prelevića, račun za kupce s prosječnom potrošnjom električne energije biće u narednoj godini povećan euro 51 cent

Iz Regulatorne agencije za energetiku saopšteno je da će struja od 1. januara biti skuplja 5,63 odsto.

Prema riječima predsjednika Odbora Agencije Branislava Prelevića, račun za kupce s prosječnom potrošnjom električne energije biće u narednoj godini povećan euro 51 cent. Istakao je da i pored poskupljenja, račun za utrošenu struju može ostati isti ukoliko građani budu racionalni u potrošnji po višoj i nižoj tarifi.

– Naime, kada bi kupac sa prosječnom potrošnjom, 45 odsto energije koju potroši na mjesečnom nivou koristio u nižoj tarifi, a 55 odsto u višoj, njegov račun se ne bi povećao u odnosu na tekuću godinu- rekao je Prelević u intervjuu agenciji Mina-business.

Odbor REGAGEN-a završio je sjednicu na kojoj se odlučivalo o zahtjevu za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) za narednu i 2025. godinu, kojoj je prethodio njen otvoreni dio kojem su prisustvovali i predstavnici te kompanije.

CEDIS je zahtjev podnio prije tri mjeseca.

Kompanija je, prema riječima Prelevića, zahtijevala regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za narednu godinu od 111,08 miliona eura, a za 2025. u iznosu od 116,38 miliona eura.

– REGAGEN je, na osnovu dokumentacije koju je dostavio CEDIS, ocijenila osnovanim regulatorno dozvoljeni prihod koji se transponuje u cijene za narednu godinu u iznosu od 94,6 miliona eura, što je 16,48 miliona eura, odnosno 14,84 odsto manje od zahtijevanog iznosa- precizirao je Prelević.

NASTAVI SA ČITANJEM

Ekonomija

Nacrt budžeta na javnoj raspravi: Za 2024. godinu planirano 7 750 000€

Najviše sredstava potrošiće se za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca i to 2.463.882,00 eura

Nacrt budžeta Opštine Danilovgrad za 2024. godinu projektovan je na 7.750.000 eura, što je za 798.500 eura više nego što je iznosio plan za 2023. godinu. Tekući prihodi planirani su na 3.780.000 eura. Od poreza su planirani najveći prihodi u iznosu od 2.711.000 eura što je za  594.500 eura više nego što je bilo planirano za 2023. godinu.

Porez na dohodak fizičkih lica je 1.291.000, porez na imovinu planiran je u iznosu 1.060.000 eura (830.000€ u 2023.), lokalni porezi 360 000€ (330.000€ u 2023.).

Od prodaje imovine planirano je da se u gradsku kasu slije 240.000eura.

Za tekuće izdatke u narednoj godini planirano je da se potroši 4.202.600 eura. Najviše para potrošiće se za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca i to 2.463.882,00 eura eura.

Za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru ide 1.002.489,00 eura. Za kapitalne izdatke Opština će potrošiti 581.500 eura, pri čemu će izdaci za lokalne puteve iznositi 200.000€ što je duplo više nego što je bilo planirano za 2023. godinu, a za lokalnu infrastrukturu 250.000 eura.

Za otplatu dugova namijenjen je 1.910.971 što je gotovo identičan iznos kao u budžetu za 2023. godinu.

Crvenom krstu 75.000, a Radiju Danilovgrad 95.000 eura

Službi zaštite i spasavanja budžetom je opredijeljeno 443.332 eura. Centru za kulturu opredijeljeno je 314.723

Umjetničkoj koloniji ide 100.396, a Crvenom krstu 75.000. Lokalni javni emiter Radio Danilovgrad iz budžeta će dobiti 95.000, Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom 100.000 eura, Društvo za uzgoj, zaštitu i lov divljači i riba 70.000, dok je Parku prirode rijeka Zeta pripalo 5.000 eura.

Za mjesne zajednice planirano je izdvajanje u iznosu od 30 000€ što je 15 000€ više nego što je bilo planirano u 2023. godini.

Povodom Nacrta Odluke o budžetu Opštine Danilovgrad za 2024. godinu organizuje se javna rasprava, koja će trajati 15 dana, počev od 28.11.2023. godine, zaključno sa 12.12.2023. godine.

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije