Radove na izgradnji potpornog zida na putu u Dolu Pješivačkom, vršiće firma Intermost d.o.o. iz Podgorice.

Na tenderu su pristigle tri ponude dok je ponuda firme Intermost d.o.o. ocijenjena kao najpovoljnjija. Radovi će Opštinu koštati 11 995,75€ sa uračunatim PDV-om