NVO Rastimo Zajedno

Projekat “Obučavanje i zapošljavanje mladih lica sa smetnjama u razvoju” koji je finansirao Zavod za zapošljavanje  Crne Gore, završava se 22. maja. Projekat je doprinio unapređenju profesionalne rehabilitacije  i zapošljavanju lica sa smetnjama u razvoju, a njegova svrha je bila otvaranje novih radnih mjesta za OSI.

Da se podsjetimo: 8 mladih lica sa smetnjama u razvoju prošlo je uspješnu tromjesečnu obuku na laserskoj mašini za sječenje i graviranje. Nakon obuke, u radno-terapijskoj radionici zaposleno je i osnaženo 6 OSI na 6 mjeseci.  Tokom realizacije projekta napravljeno je mnoštvo ukrasno-upotrebnih predmeta, održane su dvije izložbe radova, realizovan je Okrugli sto sa lokalnim privatnicima u cilju podsticanja na zapošljavanje OSI u njihovim preduzećima. Takođe, tokom svih 9 mjeseci projekta sprovedena je uspješna medijska promocija Donatora i Podnosioca projekta.

Od 24. maja nastavljaju sa radom dvije OSI na najmanje 9 mjeseci.