Connect with us

Društvo

Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine: Vode iz mljekare zagadile Zetu

Agencija za zaštitu životne sredine donijela rješenje i dala preporuke firmi iz Danilovgrada da smanji štetne uticaje na rijeku koja je i Natura 2000 stanište, prenosi portal Vijesti.

Izvor Vijesti, Damira Kalač

Danilovgradska firma “Šimšić Montemilk Lazine” ispuštanjem otpadnih voda značajno je uništila prirodne vrijednosti u Parku prirode “Dolina rijeke Zete” i direktno fizički uticala i dovela do negativnih promjena, pa i uzrokovati nestajanje živog svijeta.

To se, pored ostalog, navodi u rješenje Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), na čijem je čelu Milan Gazdić.

Iz Agencije ukazuju na to da lokacija na kojoj je nastala šteta predstavlja Natura 2000 stanište – park prirode “Dolina rijeke Zete” II zona zaštite, mjesto Kosići na području opštine Danilovgrad.

”Agencija za zaštitu životne sredine je došla do zaključka da je Operater kontinuiranim dugogodišnjim predmetnim radnjama i aktivnostima u prostoru II zone zaštite parka prirode ‘Dolina rijeke Zete’ direktno fizički uticao i doveo do negativnih promjena koje se manifestuju kroz Fragmentaciju Natura 2000 staništa uz velike količine otpadnih voda, određenim vrstama biljaka, riba i rakova, kao i narušavanje predionih karakteristika, odnosno promjene u samom koritu rijeke Zete koja za posljedicu može imati nestajanje živog svijeta koji naseljava predmetni recipijent, odnosno na dostizanje ili održavanje povoljnog statusa zaštićenih vrsta i prirodnih staništa”, piše u rješenju koje je Agencija donijela 27. oktobra.

Agencija je postupak pokrenula po službenoj dužnosti.

”Na osnovu izvještaja broj 01-2241/1 Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Agencija je u saznanju da uzorak otpadne vode Mljekare Lazine koja posluje u okviru firme ‘Šimšić Montmilk’ – Danilovgrad uzet sa izlazne cijevi odakle ide u prirodni recipijent – rijeku Zetu, uzorkovan 22.07.2022. u periodu od 09.25 do 09.40 sati ne odgovara uslovima Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda”, piše u rješenju EPA.

Uzimajući to u obzir, te to da se lokacija ispuštanja zagađujućih supstanci u površinske vode nalazi u granicama Parka prirode “Rijeka Zeta”, i da, navode iz EPA, firma iz Danilovgrada ima evidentiranu istoriju aktivnosti ispuštanja otpadnih voda koje svojim hemijskim sastavom ne odgovaraju uslovima propisanim pravilnikom, a da one stalnim ispuštanjem mogu dovesti do devastacije lokacije, Agencija je po službenoj dužnosti pokrenula postupak utvrđivanja štete u životnoj sredini. O svemu, Agencija je početkom avgusta obavijestila i nadležnu inspekciju.

”Postupajući u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti da navedene otpadne vode koje se ispuštaju iz Mljekare Lazine, a koja posluje u okviru firme ‘Šimšić Montmilk’ – Danilovgrad mogu predstavljati djelatnosti i aktivnosti koje predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu, Agencija je rješenjem broj 03-UPI-1148/2 od 03.08.2022. godine obrazovala Stručni tim sa zadatkom da utvrdi da li je došlo do štete ili neposredne opasnosti od štete prepoznate Zakonom”, piše u rješenju koje potpisuje direktor EPA Milan Gazdić.

Agencija je i od firme iz Danilovgrada tražila da se izjasni o navodima i utvrđenim činjenicama.

”Operater se dopisom od 19. 09. izjasnio da utvrđeni navodi ne stoje iz više razloga, i to: da navedeno uzorkovanje, izvršeno od strane Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju nije izvršeno pravilno, odnosno u skladu sa Uputstvima za uzorkovanje iz rijeka i potoka Instituta za standardizaciju…, da ovlašćeni predstavnici Mljekare Lazine nisu bili informisani o predmetnom uzorkovanju; da Operateru nije omogućeno učestvovanje u predmetnom postupku”, piše u rješenju.

Agencija je potom krajem septembra uputila dopis Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju – Odsjek za kvalitet voda, u kome je tražila zvanično izjašnjenje o načinu postupanja i uzorkovanja otpadne vode Mljekare Lazine koja posluje u okviru firme “Šimšić Montmilk”, uzorkovanog 22. jula.

”U izjašnjenju Zavoda od 06. oktobra se navodi da je laboratorija Zavoda nadležna za praćenje kvaliteta površinskih voda, i akreditovana po Standardu MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i ispunjava zahtjeve kompetentnosti labaratorije za ispitivanje, te da su metode uzorkovanja površinskih i otpadnih voda akreditovane, kao i da sve poslove Labaratorija za ispitivanje voda Zavoda za hidrometerologiju vrši stručno u skladu sa pravilima struke i nauke, saglasno propisima koji regulišu ovu oblast rada”, navedeno je u rješenju.

Agencija u tom dokumentu navodi da su štetu u životnoj sredini utvrdili na osnovu dostupne dokumentacije koja je pribavljena u ispitnom postupku – Izvještaja HMZCG o ispitivanju kvaliteta voda, Izvještaja uprave za inspekcijske poslove – odsjeka za vodoprivrednu inspekciju, Izvještaja stručne komisije, Izjave Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Firmi iz Danilovgrada naloženo je da o svom trošku sprovede sve potrebne preventivne tehničke mjere, u cilju minimizacije uticaja zamućenja i zagađenja voda rijeke Zete, kako bi iste sveo u graničnim propisanim vrijednostima.

”Odnosno na najmanju moguću mjeru, do realizacije projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, za čiju izgradnju je Operater pribavio ekološku saglasnost od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštite životne sredine, opština Danilovgrad”, piše u rješenju.

Firmi iz Danilovgrada, takođe, naloženo je da o svom trošku, u skladu sa Zakonom o vodama, na ispustu otpadnih voda mljekare Lazine u rijeku Zetu, postavi uređaj za mjerenje količine otpadnih voda koje se ispuštaju u tu rijeku.

Danilovgradska firma takođe se obavezuje da izradi i Agenciji na saglasnost dostavi Predlog mjera remedijacije usljed nastale štete u životnoj sredini.

”Šimšić Montemilk” dužan je da Agenciji u roku od 30 dana od prijema rješenja dostavi informacije o sprovedenim radnjama i aktivnostima u vezi sa sprovođenjem preventivnih mjera i postavljanjem uređaja za mjerenje ispusta otpadnih voda.

U roku od 45 dana, danilovgradska firma treba da Agenciji dostavi na saglasnost predlog mjera remedijacije.

Izvor: Vijesti

Reklama
Ostavite komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Društvo

Plavljenje imanja: Bez odgovora kada će se riješiti problem u Filendaru

Naime, zbog nepoštovanja postojećeg projekta rekonstrukcije odnosno, kako saznajemo od mještana, naprasne promjene istog, preko 40 kuća iz naselja Filandar, sa kišom su redovno ugrožena.

Više puta se putem portala Volim Danilovgrad ukazivalo bivšoj i sadašnjoj lokalnoj samoupravi na problem koji, nakon obilnijih padavina, imaju mještani Filendara. Njih preko 40 domaćinstava.

Iako su u februaru ove godine vršeni određeni radovi polaganja cijevi, koje bi trebale odvoditi atmosferske vode, problem je daleko od rješenja, a sve su prilike i bez odgovora ili najava kada će isti biti riješen.

Iako postavljene u februaru, nisu riješile problem

Kako bismo saznali kada lokalna samouprava i nadležni Sekretarijati planiraju riješiti ovaj problem, Opštini Danilovgrad prije 15 dana dostavili pitanja. Ipak, do objavljivanja ovog članka nismo dobili odgovore.

Pitali smo ih da li su  upoznati sa plavljenjem imanja u naselju Filendar i na koji način je regulisan odvod atmosferskih voda u ovom dijelu Danilovgrada.

Tražili smo i da nas upoznaju da li su se slične situacije dešavale i prije rekonstrukcije i proširenja magistralnog puta kao i da li postoji mogućnost odvoda atmosferskih vode, dje i kada se isto planira uraditi. Ipak, ni na oova pitanja nismo dobili odgovore.

Ni nakon 15 dana nismo dobili odgovor da  kanal koji je nekada služio za odvod atmosferskih voda sada, na određenim pozicijama, zatrpan.

Ono što posebno brine mještane ovog kraja, a što bi trebalo interesovati i svakog stanovnika Danilovgrada je da li su tačni navodi da su kanalizacione cijevi iz domaćinstava usmjerene u ove kanale i da se na taj način ugrožava pijaća voda kojom se snabdijeva grad.

NASTAVI SA ČITANJEM

Društvo

13 novih stabala u dvorištu osnovne škole u Danilovgradu

Dvorište osnovne škole u Danilovgradu biće bogatije za 13 sadnica, koje će se usaditi u četvrtak 07. decembra u 10.30 časova. Nove sadnice uoči Dana Opštine su donacija odbornika Preokreta Vuka Ikovića.

Iković poziva sugrađane da se priključe sadnji i da zajedno sa učenicima škole usade nova stabla i tako oplemene dvorište škole, podsjećajući da je upravo 13 stabala posjećeno tokom izgradnje kružnog toka ispred ove škole.

Iz Preokreta najavljuju uskoro slične akcije u saradnji sa ostalim osnovnim školama u Spužu i Danilovgradu, ističući da se zajednica gradi kada svako uradi onoliko koliko može i da malo treba za puno dobrih stvari.

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije