Connect with us

Društvo

Rješenje Agencije za zaštitu životne sredine: Vode iz mljekare zagadile Zetu

Agencija za zaštitu životne sredine donijela rješenje i dala preporuke firmi iz Danilovgrada da smanji štetne uticaje na rijeku koja je i Natura 2000 stanište, prenosi portal Vijesti.

Objavljeno

on

Izvor Vijesti, Damira Kalač

Danilovgradska firma “Šimšić Montemilk Lazine” ispuštanjem otpadnih voda značajno je uništila prirodne vrijednosti u Parku prirode “Dolina rijeke Zete” i direktno fizički uticala i dovela do negativnih promjena, pa i uzrokovati nestajanje živog svijeta.

To se, pored ostalog, navodi u rješenje Agencije za zaštitu životne sredine (EPA), na čijem je čelu Milan Gazdić.

Iz Agencije ukazuju na to da lokacija na kojoj je nastala šteta predstavlja Natura 2000 stanište – park prirode “Dolina rijeke Zete” II zona zaštite, mjesto Kosići na području opštine Danilovgrad.

”Agencija za zaštitu životne sredine je došla do zaključka da je Operater kontinuiranim dugogodišnjim predmetnim radnjama i aktivnostima u prostoru II zone zaštite parka prirode ‘Dolina rijeke Zete’ direktno fizički uticao i doveo do negativnih promjena koje se manifestuju kroz Fragmentaciju Natura 2000 staništa uz velike količine otpadnih voda, određenim vrstama biljaka, riba i rakova, kao i narušavanje predionih karakteristika, odnosno promjene u samom koritu rijeke Zete koja za posljedicu može imati nestajanje živog svijeta koji naseljava predmetni recipijent, odnosno na dostizanje ili održavanje povoljnog statusa zaštićenih vrsta i prirodnih staništa”, piše u rješenju koje je Agencija donijela 27. oktobra.

Agencija je postupak pokrenula po službenoj dužnosti.

”Na osnovu izvještaja broj 01-2241/1 Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, Agencija je u saznanju da uzorak otpadne vode Mljekare Lazine koja posluje u okviru firme ‘Šimšić Montmilk’ – Danilovgrad uzet sa izlazne cijevi odakle ide u prirodni recipijent – rijeku Zetu, uzorkovan 22.07.2022. u periodu od 09.25 do 09.40 sati ne odgovara uslovima Pravilnika o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda, načinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržaju o utvrđenom kvalitetu otpadnih voda”, piše u rješenju EPA.

Uzimajući to u obzir, te to da se lokacija ispuštanja zagađujućih supstanci u površinske vode nalazi u granicama Parka prirode “Rijeka Zeta”, i da, navode iz EPA, firma iz Danilovgrada ima evidentiranu istoriju aktivnosti ispuštanja otpadnih voda koje svojim hemijskim sastavom ne odgovaraju uslovima propisanim pravilnikom, a da one stalnim ispuštanjem mogu dovesti do devastacije lokacije, Agencija je po službenoj dužnosti pokrenula postupak utvrđivanja štete u životnoj sredini. O svemu, Agencija je početkom avgusta obavijestila i nadležnu inspekciju.

”Postupajući u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti da navedene otpadne vode koje se ispuštaju iz Mljekare Lazine, a koja posluje u okviru firme ‘Šimšić Montmilk’ – Danilovgrad mogu predstavljati djelatnosti i aktivnosti koje predstavljaju rizik za zdravlje ljudi i/ili životnu sredinu, Agencija je rješenjem broj 03-UPI-1148/2 od 03.08.2022. godine obrazovala Stručni tim sa zadatkom da utvrdi da li je došlo do štete ili neposredne opasnosti od štete prepoznate Zakonom”, piše u rješenju koje potpisuje direktor EPA Milan Gazdić.

Agencija je i od firme iz Danilovgrada tražila da se izjasni o navodima i utvrđenim činjenicama.

”Operater se dopisom od 19. 09. izjasnio da utvrđeni navodi ne stoje iz više razloga, i to: da navedeno uzorkovanje, izvršeno od strane Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju nije izvršeno pravilno, odnosno u skladu sa Uputstvima za uzorkovanje iz rijeka i potoka Instituta za standardizaciju…, da ovlašćeni predstavnici Mljekare Lazine nisu bili informisani o predmetnom uzorkovanju; da Operateru nije omogućeno učestvovanje u predmetnom postupku”, piše u rješenju.

Agencija je potom krajem septembra uputila dopis Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju – Odsjek za kvalitet voda, u kome je tražila zvanično izjašnjenje o načinu postupanja i uzorkovanja otpadne vode Mljekare Lazine koja posluje u okviru firme “Šimšić Montmilk”, uzorkovanog 22. jula.

”U izjašnjenju Zavoda od 06. oktobra se navodi da je laboratorija Zavoda nadležna za praćenje kvaliteta površinskih voda, i akreditovana po Standardu MEST EN ISO/IEC 17025:2018 i ispunjava zahtjeve kompetentnosti labaratorije za ispitivanje, te da su metode uzorkovanja površinskih i otpadnih voda akreditovane, kao i da sve poslove Labaratorija za ispitivanje voda Zavoda za hidrometerologiju vrši stručno u skladu sa pravilima struke i nauke, saglasno propisima koji regulišu ovu oblast rada”, navedeno je u rješenju.

Agencija u tom dokumentu navodi da su štetu u životnoj sredini utvrdili na osnovu dostupne dokumentacije koja je pribavljena u ispitnom postupku – Izvještaja HMZCG o ispitivanju kvaliteta voda, Izvještaja uprave za inspekcijske poslove – odsjeka za vodoprivrednu inspekciju, Izvještaja stručne komisije, Izjave Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.

Firmi iz Danilovgrada naloženo je da o svom trošku sprovede sve potrebne preventivne tehničke mjere, u cilju minimizacije uticaja zamućenja i zagađenja voda rijeke Zete, kako bi iste sveo u graničnim propisanim vrijednostima.

”Odnosno na najmanju moguću mjeru, do realizacije projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, za čiju izgradnju je Operater pribavio ekološku saglasnost od strane Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštite životne sredine, opština Danilovgrad”, piše u rješenju.

Firmi iz Danilovgrada, takođe, naloženo je da o svom trošku, u skladu sa Zakonom o vodama, na ispustu otpadnih voda mljekare Lazine u rijeku Zetu, postavi uređaj za mjerenje količine otpadnih voda koje se ispuštaju u tu rijeku.

Danilovgradska firma takođe se obavezuje da izradi i Agenciji na saglasnost dostavi Predlog mjera remedijacije usljed nastale štete u životnoj sredini.

”Šimšić Montemilk” dužan je da Agenciji u roku od 30 dana od prijema rješenja dostavi informacije o sprovedenim radnjama i aktivnostima u vezi sa sprovođenjem preventivnih mjera i postavljanjem uređaja za mjerenje ispusta otpadnih voda.

U roku od 45 dana, danilovgradska firma treba da Agenciji dostavi na saglasnost predlog mjera remedijacije.

Izvor: Vijesti

Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Društvo

Polaganjem vijenca na spomenik Palim borcima obilježen 13. jul, Dan državnosti

Objavljeno

on

By

Povodom obilježavanja 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, predsjednik Opštine Danilovgrad, Aleksandar Grgurović i predsjednik Skupštine opštine Danilovgrad, Predrag Pajović, položili su danas, u prisustvu komandanta kasarne “Milovan Šaranović”, potpukovnika Miloša Gačevića vijenac na spomenik Palim borcima na Trgu 9. decembar.

Današnji datum i događaji koji su ga obilježili vječni su podsjetnik opredjeljenja naroda Crne Gore prema idejama antifašizma, slobodarstva i pravde, ali i spremnosti naših predaka na podnošenje velikih žrtava u cilju njihovog ostvarenja.

Sjećanje na vrijednosti koje sa sobom nosi 13. jul najbolji je podsticaj u borbi za izgradnju države utemeljene na građanskim vrijednostima, demokratiji i vladavini prava, tolerantnog i pomirenog društva.

Nastavite čitanje

Društvo

Crna Gora slavi Dan državnosti

Objavljeno

on

By

Flag of Montenegro at Njegos Mausoleum, montenegro

Crna Gora danas obilježava Dan državnosti, u znak sjećanja na 13. jul 1878, kada je na Berlinskom kongresu priznata kao samostalna država i isti datum 1941. kada je počeo narodni ustanak protiv fašizma.

To je bio uvod u Narodno-oslobodilačku borbu, u kojoj je, važnim političkim odlukama, počela obnova državnosti Crne Gore, ukinute 1918. njenim ujedinjenjem sa Srbijom, odnosno Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca koja je kasnije postala Jugoslavija.

Berlinski kongres, Slika Anton von Werner

Na Crnogorskoj antifašističkoj narodnoj skupštini, održanoj krajem 1944. u Kolašinu, donesena je odluka o statusu Crne Gore kao jedne od federalnih jedinica buduće federativne Jugoslavije.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da u vrijeme kada se savremeni svijet suočava s brojnim potresima, mi unutar Crne Gore treba da prevaziđemo sve što nas dijeli. On je na prijemu povodom 13. jula, Dana državnosti kazao da Crna Gora nije nikada uzmicala pred neprijateljem niti prezala od borbe.

Milatović je podsjetio na istorijski značaj 13. jula i kazao da su u tom datumu sabrani borba i sloboda.

“Držeći se slavne prošlosti Crna Gora nije nikada uzmicala pred neprijateljem niti prezala od borbe, ma kako ona bila surova ili nemoguća”, kazao je Milatović.

Antifašizam, kako je rekao, predstavlja jednu od najvažnijih vertikala crnogorskog društva, koje ga je živjelo mnogo prije nego kao što se pojam našao u istorijskim i sociološkim čitankama.

“Uz uvjerenje da je brat mio, ma koje vjere bio, i da je čojstvo braniti drugoga od sebe”, istakao je Milatović.

Povodom državnog praznika Dana Državnosti neradni dani su 13, 14. i 15. jul.

Nastavite čitanje

Facebook

Najčitanije