U toku je izrada Lokalnog akcionog plana za zaštitu biodiverziteta, koji sprovodi opština Danilovgrad, kako bi se utvrdilo trenutno stanje na polju biološke raznovrsnosti u lokalnoj zajednici, popisala postojeća i markirala potencijalna zaštićena prirodna dobra, definisale mjere zaštite prirodnih vrijednosti, propitali negativni uticaji na zaštićena prirodna dobra, analizirali izazovi zaštite i utvrdile odgovarajuće mjere i aktivnosti za sprovođenje plana.

[ads1]

Sjutra, 9. oktobra, će se održati radionica: Konsultacija sa korisnicima o očuvanju biodiverziteta u svrhu izrade Lokalnog akcionog plana za biodiverzitet opštine Danilovgrad u Centru za kulturu Danilovgrad.

U ovom nastojanju opština namjerava da kroz konsultativni proces uključi širi spektar zainteresovanih strana kako bi se uzeli u obzir svi aspekti koji se tiču izazova zaštite prirode te kako bi definisane mjere i aktivnosti imale veći stepen primjenljivosti.
U nastavku je upitnik koji će biti uzet u razmatranje tokom izrade plana kao vrijedan input.

Molimo Vas da ga ispunite