Savjet za građansku kontrolu rada policije provjera postupanje službenika OB Danilovgrad prema Đuroviću - Volim Danilovgrad