Svečano predstavljanje programa SIA Montenegro 2020 biće održano u utorak 03. marta 2020. godine sa početkom u 13.00h u prostorijama Erste banke u Podgorici (2A Arsenija Boljevića).

***

https://www.facebook.com/events/672190853522809/

Fokus programa je na mladima od 14 do 30 godina starosti koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio zajednice društvenih preduzetnika u zemlji i svijetu.

Ciljna grupa programa su mladi koji žele da rade na rješavaju društvenih izazova/problema u zajednici:

1) budući “kreatori promjena”, kao zaposleni u privatnom/javnom sektoru gdje će biti nosioci inovacija (obrazovanje, ekologija, ruralni razvoj, inkluzija, smanjenje nezaposlenosti i sl.) i

2) budući preduzetnici koji žele da pokrenu sopstveni biznis.

Programom je predviđno sljedeće:

• Obuke na temu krairanja ideja sa društvenim uticajem, struktuiranja ideja, kreiranja uticaja, poslovnog modeliranja i poslovnog planiranja.

• Takmičenje za učešće u procesu inkubacije – Biće izabrano 10 timova, koji ulaze u proces inkubacije. Rok za apliciranje: 15. maj, Proglašenje pobjednika: 29. maj 2020.

• Inkubacija za 10 pobjedničkih timova – inkubacija podrazumijeva obuke za razvoj poslovnih vještina, dva trodnevna seminara (bootcamp) – nacionalni u junu u Crnoj Gori i regionalni koji će biti održan u septembru u Beogradu, mentorstvo i stručnu pomoć (od strane CEPS-a i predstavnika korporativnog sektora). Period inkubacije biće iskorišćen za razvoj ličnih i poslovnih vještina mladih, članova pobjedničkih timova. Period realizacije: jun – septembar 2020.

• Takmičenje za najbolje biznis ideje sa društvenim uticajem – tokom procesa inkubacije pobjednički timovi će se pripremiti za takmičenje za najbolje biznis ideje. Najbolji timovi osvojiče po 1,500€ i učešće na međunarodnom SIA Samitu koji se održava u Pragu (Češka) od 26-30. novembra, kao i besplatno mentorstvo od strane CEPS za razvoj i implementaciju biznis ideja.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •