Grupa građana okupljena oko inicijative “Stop groblju nad Oraškom jamom”, podnijela je ranije zahtjev opštini Danilovgrad da se donose odluka o zabrani gradnje groblja na za to planiranoj lokaciji. Kako su ranije naveli na Facebook stranici inicijative, opština Danilovgrad planira graditi groblje u blizini glavnog gradskog izvorišta –„ Oraška jama“.

Građani gradskog naselja Danilovgrad i njegove šire okoline koriste vodu za piće sa ovog izvorišta.

Lokacija groblja je u plavnoj zoni rijeke Sušice koja se pri velikim padavinama miješa sa vodom Oraške jame.

Krajem decembra je održana sjednica lokalnog parlamenta kada se nije stiglo raspravljati o svim  tačkama dnevnog reda.

Nastavak sjednice je bio zakazan za januar 2020. , kada sjednica nije održana. Ostaje da vidimo kada će se o pomenutoj temi raspravljati.

Na prethodnoj sjednici nije raspravljano ni o kolektoru i prečišćavaću otpadnih voda.