Priliv migranata u Crnu Goru posljednjih mjeseci u naglom je porastu, a većina onih koji zatraže azil u ovoj državi ne zadržavaju se dugo već svoj put nastavljaju najčešće prema Bosni i Hercegovini i dalje prema Zapadnoj Evropi. 

Tražioci azila se u Crnoj Gori mogu zadržati do okončanja prvostepenog postupka, koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP). Ukoliko uslijedi žalba, onda mogu ostati do kraja drugostepenog postupka. Ukoliko tražilac azila dobije status izbjeglice, država je u obavezi da ga zbrinjava još šest mjeseci.

Ipak, praksa je mnogo drugačija. Veliki broj tražilaca azila ne čeka zakonski rok, već se nakon određenog perioda u Centru zaputi dalje. Posljednjih mjeseci aktuelna je ruta prema Bosni i Hercegovini.

Foto Instagram: _m_l777

Nakon što se registruju u Centru, tražioci azila dobijaju legitimacionu potvrdu.

“Dobijaju ispravu koja se zove ‘potvrda’. Ona je sa slikom i sa tom potvrdom oni imaju slobodu kretanja, nastanjivanja, boravka. Ostvaruju pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, na obrazovanje”, kaže Jovićević.

Na pitanje, kuda idu dalje nakon što napuste Centar, Jovićević poručuje da su njihove informacije, iako nemaju dokaze, da oni dalje idu prema Zapadnoj Evropi.

Sa povećanjem broja tražilaca azila u Crnoj Gori u posljednja tri mjeseca, povećan je i broj migranata u istočnoj Hercegovini, jer sada na putu ka Zapadu koriste takozvanu južnu rutu, koja ide preko Albanije, Crne Gore i BiH.