Arhiva tagova: Odluka o raspodjeli sredstava za 2019. godinu

Usvojena Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za 2019. godinu

Opština Danilovgrad raspisala konkurs za Nevladine organizacije

Budžetom Opštine Danilovgrad za 2019. godinu opredijeljena su sredstva za fnansiranje projekata/programa  nevladinim orgnizcijama u iznosu od 12.000.00 €. U skladu sa članom 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, nevladinim organizacijama koje za Opštinu imaju poseban status (NVO Rastimo zajedno i NVO Dobrovoljni davaoci krvi) …

Pročitaj više »