Opština Danilovgrad raspisala konkurs za Nevladine organizacije

Budžetom Opštine Danilovgrad za 2019. godinu opredijeljena su sredstva za fnansiranje projekata/programa  nevladinim orgnizcijama u iznosu od 12.000.00 €.

U skladu sa članom 4 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, nevladinim organizacijama koje za Opštinu imaju poseban status (NVO Rastimo zajedno i NVO Dobrovoljni davaoci krvi) opredjeljeno je 30% od ukupnih sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija. Shodno tome, nevladinim organizacijama sa posebnim statusom NVO Rastimo zajedno i NVO Dobrovoljni davaoci krvi dodijeljena su sredstva u iznosu od 3.600.00 €.

Preostala sredstva, u iznosu od 8.400.00 €, dodjeljena su nevladinim organizacijama koje su ispunile uslove Konkursa i kriterijume iz Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, na osnovu broja bodova koje su utvrdili nezavisni procjenivači, i to:

1. NVO Želim ti proljeće – 1.200 €;
2. NVO Otvorena škola – 1.200 €;
3. NVU EgoKult – 1.600 €;
4. NVO ORO – 1.400 €;
5. NVO Etnografski muzej – 1.500 €;
6. NVO Bijeli Pavle – 1.500 €.