U MZ Spuž rješavaju se komunalni problemi po prioritetima

U Spužu  su počeli građevinski radovi na rekonstrukciji mjesne kapele u Spužu i shodno planiranoj dinamici, ukoliko vremenski uslovi dozvole, biće završeni do sredine narednog mjeseca. Prema riječima sekretara sekretarijata za imovinu i investicije Opštine Danilovgrad, Slavka Velimirovića projektom je predviđeno da se obavi kompletna zamjena krovnog pokrivača koji će po obodima imati plastificirani rebrasti lim i oluke za odvod kišnice.

Sve aktivnosti povjerene su komunalnom preduzeću. Za ove radove opredjeljeno je 13 hiljada eura i u okviru te sume određeni iznos je namijenjen za betoniranje platoa ispred objekta kao i za zamjenu kamenih ploča sa ugradnjom novog mobilijara (klupe za sjedenje, korpe za otpatke i slično), naglasio je Velimirović. Za predsjednika, po broju stanovnika jedne od najvećih MZ u gradu na Zeti Darija Đuričkovića rješava se još jedan infrastrukturni problem, jer kako kaže održavanje mjesnog groblja ima prioritet i samim tim poštovanje tradicionalnih običaja. – I na početku ove godine utvrdili smo prioritete i  postepeno rješavamo zahtjeve domaćinstava i ujedno servisiramo njihove potrebe. Posebno vodimo računa o putnoj infrastrukturi, stabilnijem naponu i vodosnadbijevanju. Dosta toga imamo na dnevnom redu i nastojaćemo da sve poslove završimo u predviđenom roku, rekao je Đuričković i naglasio da se zahvaljujući dobroj saradnji sa Lokalnom upravom i nadležnim opštinskim službama i institucijama postižu izvanredni rezultati na terenu, tako da je sve manje primjedbi mještana koji su u minulom periodu sa razlogom ukazivali na razne komunalne probleme.

Izvor: www.danilovgrad.me