,,Obučavanje, zapošljavanje mladih lica sa smetnjma u razvoju"

Opština Danilovgrad je objavila rezultate konkursa za nevladine organizacije. Među podržanim NVO-im je i Udruženje “Rastimo zajedno.

Obavještenje NVU “Rastimo zajedno” prenosimo u nastavku:

“Projekat: “Sportom do inkluzije i pristupačnosti”
Donator: Opština Danilovgrad
Vrijeme trajanja: 3 mjeseca

Skoro smo govorili o diskriminaciji djece i mladih lica sa smetnjama u razvoju u oblasti sporta. NVU,, Rastimo zajedno” se upravo bavi rješavanjem svih vidova problema sa kojim se OSI susreća, pa je to bio slučaj i sa ovim.

Dakle, djeca i mladi sa smetnjama u razvoju će sa djecom bez smetnji u razvoju imati priliku da pohađaju razne sportske igre, poput:
– vježbe koordinacije;
– vježbe grube motorike;
– igre bez granica;
– pokretne igre većeg inteziteta;
– obnavljanje sportova, kao što su: fudbal, košarka, rukomet, odbojka…

Pored brojnih obuka koje su se sprovele u našem udruženju (obuka tehnike dekupaž, obuka na tkačkim razbojima, obuka na presi za majice, obuka na presi za štampu na čaše, obuka na kompjuterima, obuka na laseru…), i pored brojnih aktivnosti koje su realizovane i koje se i dalje realizuju, ovaj projekat je još jedan stepen u poboljšanju kvaliteta života OSI.

Cilj sprovođenja ove aktivnosti jeste obogaćivanje svakodnevnice djece i mladih sa invaliditetom, njihovo relaksiranje kroz muzičke sadržaje i koreografije, i razne sportove za šta do sada nijesu imali priliku da se bolje upoznaju, čime ćemo ublažiti socijalnu izolaciju kao i isključenost u oblasti sportskih dešavanja kojima su mladi do sada bili izloženi. Sprovođenjem sportskih aktivnosti poboljšaće se i fizičko stanje djece i mladih, kroz energičnost kao i aktivnost koju zahtjevaju mnoge vještine koje će naučiti tokom sprovođenja ovog projekta.

Kroz edukaciju o sportu i o pravilnoj ishrani podskanućemo ih na razmišljanje da se bave nekim od sportova kroz koje će proći tokom projekta i samim tim poboljšati njihovo zdravstveno stanje, uključiti ih u društvo i na taj način ih socijalizovati. Želimo im pružiti priliku da rastu i razvijaju se kroz igru, sport i kreativno-razvojne programe koje će im omogućiti da se izraze kao potpune osobe, da se edukuju, igraju, i razvijaju.
Naglasak je na edukaciji o raznim sportovima sa kojima djeca i mladi sa smetnjama u razvoju imaju nedovoljnu informisanost, a onda na igri i druženju s vršnjacima i volonterima koji će im pomogati tokom projekta. Na taj način stvorićemo djeci osjećaj pripadanja grupi, istaknuti vrijednost svakog djeteta ponaosob, i doprinijećemo većoj informisanosti o samom sportu.

***Molimo svu zainteresovanu djecu koja bi željela da se druže i igraju i volontere da nam se jave kako bi se detaljnije dogovorili o terminima.