Direktor preduzeća Komunalno Opštine Danilovgrad Miodrag Ćupić i predstavnici Deponije dogovorili su da Opština Danilovgrad garantuje mjesečnu ratu za izmirenje duga za deponovanje otpada ali da uplati dio avansa.

Dio duga je i reprogramiran, potvrdila je Zorica Kovačević, predsjednica Opštine Danilovgrad a prenosi DAN.

Garantovali smo da ćemo redovno mjesečno uplaćivati ratu Deponiji od 9.000 eura, a potpisan je reprogram i po njemu je rata 3.000 eura. To redovno moramo izmirivati. Uplatićemo i avans oko 40.000 eura.

Mi koristimo usluge Deponije i odlaganje otpada se mora plaćati – rekla je Zorica Kovačević, predsjednica Opštine Danilovgrad.

Ona smatra da Crna Gora treba da ima regionalne deponije, a ne da svaki grad ima svoju.

– Zašto bi ulagali velika sredstva u otvaranje deponije kada imamo na raspolaganju taj servis Glavnog grada. Ako hoćemo da zatvorim poglavlje 27 mi moramo da poštujemo standarde reciklaže i odlaganja otpada. Tu su strogi standardi i onda je suludo da imamo nekolikod deponija – ističe Zorica Kovačević. A.D.