Izmjenama je predviđeno da potrošač može da podnese zahtjev da mu se dostave potraživanja starija od dvije godine