Kako se navodi u zvaničnom saopštenju opštine Danilovgrad, na XV sjednici Skupštine opštine, koja je održana danas, odbornici su većinom glasova usvojili predlog odluke o završnom računu Budžeta za prošlu godinu. 

Prema riječima sekretarke Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj Jelene Marojević ukupni prihodi za 2019. planirani u iznosu od oko 5,9 miliona eura ostvareni su za više od 2,2 miliona ili 122,18 odsto više za isti period.

„Kapitalni izdaci ostvareni su iznosu od 1,6 miliona eura i odnose se na finansiranje putne i komunalne infrastrukture, troškove na realizaciji kapitalnih projekata, ulaganja u opremanje organa i službi te investiciono održavanje dok je za otplatu dugova izdvojeno blizu 1,4 miliona eura“, rekla je Marojević, navodeći da je najviše prihodovano od prodaje nepokretnosti i iz egalizacionih dotacija.

„Posebno raduje podatak da su ostvareni prihodi iz sopstvenih izvora u visokom procentu što je potvrda dobrog i odgovornog rada matične službe za naplatu.

Stoprocentno izvršenje je evidentno u transferima za socijalnu zaštitu zatim institucijama I pojedincima te kulturi i sportu a velika podrška nije izostala i prestižnim manifestacijama opštinskog I državnog karaktera.

Sve što je realizovano kroz budžet I što je na širem planu ostvareno i verifikovano samo potvrđuje kontinuirani proces onih aktivnosti koje su usmjerene na razvoj Danilovgrada a koji se iz godine u godinu odvija dinamičnije nego u drugim sredinama.Naš cilj nije da se takmičimo sa drugima nego da ovaj grad u svim segmentima dostigne evropske i svjetske standarde.

Na tom planu lokalna uprava je spremna na konstruktivni dijalog sa svim relevantnim faktorima u zemlji i van njenih granica kako bi se poboljšao standard svih građana a sadašnjim i potencijalnim investitorima obezbijedili optimalne uslove za privređivanje“,rekao je Saša Velimirović (DPS) i dodao da je revizija ovog dokumenta od strane Društva za konsalting “Reviko” ocijenjena pozitivno po svim materijalno značajnim aspektrima u skladu sa zakonskim propisima kojima se reguliše ova oblast.

U ime predlagača, predsjednica Opštine Zorica Kovačević je podsjetila da se redovno izmiruju obaveze prema državi i potraživačima, te da se značajna sredstva izdvajaju za servisiranje potreba građana.

„U prošloj godini obilježili smo niz značajnih datuma među kojima posebno, 13.j ul, 150 godina grada i vijek od osnivanja FK Iskra. Ne žalimo za uloženim trudom i sredstvima, naprotiv na najbolji način smo evocirali uspomene na najprestižnije datume iz naše svijetle istorije“ ,kazala je Kovačević, poručujući da neće faliti novca za nauku i obrazovanje tim prije jer je iz opštinske kase već izdvojeno dovljno para za kupovinu knjiga učenicima do trećeg razreda osnovnih škola.

Nije bilo primjedbi ni na informaciju o stanju javnog reda i mira na području ove Opštine koju je obrazložio načelnik Odjeljenja bezbjednosti Marko Kalezić.

„Bezbjedonosna situacija tokom prošle godine ocijenjena je kao veoma povoljna. Jedna smo od rijetkih opština na čijoj teritoriji nije registrovano izvršenje teških krivičnih djela tako da i pored kriminogenih struktura koje potiču ili se trenutno nalaze u Danilovgradu,ovo područje slovi za jedno od bezbjednijih u Crnoj Gori“, rekao je Kalezić i naveo podatak da je u 2019. godini registrovano 61 krivično djelo sa procentom rasvijetljenosti od čak 97 odsto.

Zeleno svijetlo dobio je i Predlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti koja se tiče rekonstrukcije Martinićkog puta na dionici od Gorice do Buruma.

Takođe usvojeni su izvještaji o radu DOO Vodovod i kanalizacija, JU Centar za kulturu, JU Umjetnička kolonija, Lovačkog društva, JU Centar za Dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom, Turističke organizacije.

Pozitivno su ocijenjene i informacije o realizovanim obavezama između SO Danilovgrad I DOO Lokalni javni emitter – Radio Danilovgrad te aktivnostima Doma zdravlja na sprovođenju zdravstvene zaštite na području ove opštine.

Skupština je imenovala diplomiranu pravnicu Natašu Milonjić Drašković za potpredsjednicu opštine i ona će na toj funkciji zamijeniti Aleksandra Pavićevića.

Sjednica Skupštine opštine je održana u bioskopskoj sali Centra za kulturu, kako bi se ispoštovale mjere NKT-a.

Izvor opština Danilovgrad