Poslanik Zelenih Evrope obišao je i Bukovicu, odakle je poručio da potencijali te rijeke ne smiju biti korišteni za sticanje profita pojedinaca, već isključivo u javnom interesu