U vaspitnoj jedinici ,, Zora Šaranovic” u Spužu 18. septembra u održan je roditeljski sastanak na kojem su roditelji upoznati sa načinom boravka djece u ustanovi kao i vaspitno – obrazovnim radom u vrtiću.

Izabrani su članovi savjeta roditelja. Roditelji su aktivno učestvovali na sastanku i podijelili svoje sugestije I ideje sa zaposlenima.

Tokom ljetnjih mjeseci na objektu vrtića u Spužu obnovljena je fasada a u radnim sobama kupljen novi inventar.