Kupac ruine u centru Danilovgrada Milorad Skrobanović rekonstrukciju uslovio neobičnim zahtjevima, iz Opštine poručili da neće pristati na ucjene, već da će naći način da riješe problem “crne rupe”.

Vlasnik nekadašnjeg hotela “Zeta” u Danilovgradu Milorad Skrobanović zatražio je od lokalne uprave da izmjesti zgradu Osnovnog suda, kako bi počeo sa rekonstrukcijom.

Osim toga, zahtijevao je i odobrenje za rušenje zgrade hotela, što je godinama bio problem i sa prethodnim kupcima.

Da je Skrobanović uslovljavao početak rekonstrukcije tim, ali i još nekim zahtjevima, “Vijestima” je rečeno iz kabineta predsjednice Opštine Danilovgrad Zorice Kovačević.

Istakli su da neće pristati na ucjene investitora, već da će naći mehanizam da riješe problem “crne rupe”.

Objasnili su da se Kovačevićeva 31. jula 2019. godine u kabinetu ministra održivog razvoja i turizma Pavla Radulovića sastala sa Skrobanovićem:

“Na sastanku je dogovoreno da je krajnje vrijeme da se krene u realizaciju rekonstrukcije hotela ‘Zeta’ koji godinama predstavlja ‘crnu rupu’ u našem gradu… Mailom od 29. avgusta 2019. godine Ministarstvu održivog razvoja obratio se u svojstvu punomoćnika gospodina Skrobanovića Saša Vuković u kojem navodi između ostalog da investitor Skrobanović zahtijeva rušenje hotela i premještanje zgrade Osnovnog suda u Danilovgradu”, kazali su iz kabineta Kovačevićeve.

Istakli su da je nakon toga MORT izvršilo uvid u plansku dokumentaciju i konstatovalo da je prostor na kom je hotel obuhvaćen važećim Detaljnim urbanističkim planom “Danilovgrad centar”.

“Prema ovom DUP-u, na prostoru hotela ‘Zeta’ planirana namjena površina je turizam – hotel. Istim planskim dokumentom obavezuje se investitor da raspiše javni arhitektonski konkurs za rješenje buduće zgrade i uređenje pripadajuće parcele broj UP 8-05, po članu 30 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Po konkursu glavne smjernice između ostalog su – konkursno rješenje mora dati jasan stav prema vrijednoj arhitekturi postojećeg objekta, odnos prema susjednim objektima, a posebno prema objektu Suda, hotel mora biti u skladu sa Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata”, pojasnili su.

Iz kabineta predsjednice Danilovgrada istakli su da se zgrada Osnovnog suda nalazi na urbanističkoj parceli na kojoj je planirana namjena površina centralne djelatnosti – javne djelatnosti.

“Dakle, prema važećem planskom dokumentu za objekat Osnovnog suda nije predviđena bilo koja druga lokacija za ovu vrstu javnog objekta niti je, pak, od pravosudnih institucija ili drugih zainteresovanih korisnika prostora bilo zahtjeva po tom pitanju”, piše u odgovorima iz kabineta Kovačevićeve.

Iz te Opštine dostavili su “Vijestima” dokumentaciju koja potvrđuje da je Skrobanović tražio izmještanje zgrade Osnovnog suda i rušenje hotela.

Danilovgrad godinama “krasi” ruina nekadašnjeg hotela “Zeta” koji je svojevremeno bio centar društvenih zbivanja u gradu na obali rijeke po kojoj je hotel i dobio ime.

Rekonstrukcija tog hotela nebrojeno puta bila je glavna tema u Danilovgradu, a pominjala je i aktuelna predsjednica Opštine.

Kada je preuzela kormilo grada, saopštila je da je stupila u kontak sa čovjekom koji je 2013. godine kupio hotel.
Uprkos najavama, u hotel do danas ništa nije uloženo.

Za vrijeme predsjednikovanja Branislava Đuranovića, opozicija je osuđivala vlast za propast “Zete”, a DPS vlast se branila tvrdeći da nisu nadležni i da ne mogu uticati na privatnike da počnu radove.

Zbog toga hotel “Zeta” i dalje izgleda sablasno. Izgrađen je 1976. godine, a privatizovan prije deceniju. Najnoviji vlasnik kupio ga je u oktobru 2013. godine.

Hotel je nekada imao 27 spavaćih soba, kafanu, noćni bar, aperitiv bar, restoran, ljetnju baštu, a u njemu je bilo zaposleno 60 radnika.

Nakon decenija uspješnog rada i nekoliko neuspješnih privatizacija, hotel je posljednjih godina bio dom beskućnika, sklonište zavisnika od droga i životinja – lutalica. Jednog dana osvanuo je opasan zaštitnom žicom, koja je rastjerala “goste”.

Ruina ugrožava građane, moguća i zaraza

Postojeći objekat hotela “Zeta” postaje opasnost po građane sa aspekta bezbjednosti, kao i moguće zaraze.
To piše u dokumentu Opštine Danilovgrad, u koji su “Vijesti” imale uvid.

“S obzirom na to da se nalazi u centru grada isti narušava vizuelni izgled i stvara dugogodišnje nezadovoljstvo građana koji insistiraju da se konačno riješi pitanje bivšeg hotela ‘Zeta’”.

U istom dokumentu, koji je poslat Skrobanoviću, piše da, imajući u vidu dosadašnje aktivnosti i štetu koja je nanesena Opštini Danilovgrad, čelnici te Opštine cijene da je neophodno konačno definisati izvjesnost realizacije rekonstrukcije.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •