voda u danilovgradu

Voda je dragocjeni i ograničeni prirodni resurs. Od ukupne količine eksploatisane vode skoro 70 % se koristi za proizvodnju hrane.

Po kriterijumu SZO zdravstveno bezbjedna voda za piće, koja je dostupna u dovoljnim količinama, spada u 12 osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva.

Sistem vodosnadbijevanja treba da doprinese zaštiti zdravlja ljudi tako što će, stanovništvu datog područja, obezbijediti snabdijevanje zdravstveno ispravnom vodom za piće i u dovoljnoj količini. Ograničenja u obezbjeđivanju dovoljne količine zdravstveno bezbjedne vode za piće dostupne svima su: nedovoljan broj izvorišta, velika udaljenost izvorišta, teška pristupačnost izvorištima i/ili nedovoljna izdašnost izvorišta; ograničeni ili nedovoljni izvori finansiranja; tehnološki problemi (neobučenost osoba zaposlenih u procesima proizvodnje zdravstveno bezbjedne vode za piće, nedostatak opreme i zastarelost opreme); nedovoljna obrazovanost stanovništva i nepravilno rukovanje vodom za piće.

Pod zdravstvenom bezbijednošću vode za piće podrazumijeva se mikrobiološka i fizičko – hemijska ispravnost vode za piće uz obezbijeđenu zaštitu izvorišta, zdravstveno bezbjedno snabdijevanje i rukovanje vodom za piće.

Zdravstvena bezbijednost vode za piće se primarno ostvaruje odsustvom mikrobioloških štetnosti u vodi za piće, odnosno mikrobiološkom ispravnošću vode za piće. Mikrobiološka ispravnost vode za piće se mora stalno i neprekidno kontrolisati, posebno u urbanim sistemima vodosnabdijevanja. Dezinfekcija vode za piće je od neprocjenjivog značaja za obezbjeđivanje mikrobiološke ispravnosti.

Voda može biti put prenošenja bakterijskih, virusnih i parazitarnih oboljenja (kolera, tifus, dizenterija, hepatitis, gastroenteritis, askarijaze, leptospiroze itd.) ili pogoduje širenju oboljenja u koliko je nema u količinama dovoljnim za održavanje higijene (šuga, vašljivost i sl.).

U vodi za piće se mogu naći mnoge hemijske materije čije je dejstvo na čovjeka zavisno od vrste, koncentracije i načina djelovanja. Za razliku od mikroorganizama koji pretežno izazivaju akutna oboljenja kod čovjeka, uticaj štetnih materija iz vode za piće na zdravlje je uglavnom hroničan.

Zdravstveno bezbjedno rukovanje vodom za piće podrazumijeva sprečavanje sekundarnog zagađenja izvorišta, zona sanitarne zaštite i prečišćene vode za piće iz distributivne mreže ili iz lokalnog izvora vodosnabdijevanja. Odgovornost u lancu korišćenja imaju svi učesnici, odnosno proizvođač, distributer i potrošač.

Borba protiv zagađivanja voda zahtijeva multidisciplinarni stručni pristup, uz učešće javnih organizacija, industrijskih i drugih preduzeća, kao i pojedinaca.

Gradsko područje Danilovgrada i okolna naselja snabdijevaju se vodom iz vodovodnog sistema, koji dobija vodu sa sledećih izvora: Oraška jama (instalisanog kapaciteta 160 l/s), Slatinski izvori (ukupnog kapaciteta 80 l/s, sa minimumom izdašnosti od 11 l/s), Žarića jama (instalisanog kapaciteta 40 l/s), Milojevića vrelo (kapaciteta 25 l/s), Mareza (oko 75 l/s), Brajovića jama (instalisanog kapaciteta 30 l/s) i Viško vrelo (instalisanog kapaciteta 11 l/s).

Prisustvo slobodnog (rezidualnog) hlora se mjeri svakodnevno sa 16 kontrolnih tačaka:

 1. Upravna zgrada
 2. Policijska akademija
 3. Trg golootačkih žrtava
 4. Osnovna škola “Vuko Jovović”
 5. Vrtić “Irena Radović”
 6. Lazine
 7. ZIKS
 8. Osnovna škola “Njegoš” – Spuž
 9. Tržni centar “Spuž”
 10. Ciglana
 11. Sige
 12. Gorica
 13. Željeznička stanica
 14. Trg “9.decembar”
 15. Viš
 16. Kujava

Mišljenje o higijenskoj ispravnosti uzoraka voda za piće daje Institut za javno zdravlje Crne Gore u Podgorici. Uzorci sirove vode, sa kaptaža, se uzimaju dva puta godišnje, a uzorci vode iz česme se analiziraju na svakih 15 dana. Institut za zdravlje Crne Gore uzima uzorke sa 9 kontrolnih tačaka:

 1. OŠ V. Jovović (voda iz česme)
 2. Željeznička stanica (voda iz česme)
 3. Lazine (voda iz česme)
 4. Tržni centar Spuž (voda iz česme)
 5. Tunjevo (voda iz česme)
 6. ZIKS (voda iz česme)
 7. OŠ Njegoš – Spuž (voda iz česme)
 8. Vrtić Irena Radović
 9. Policijska Akademija

U skladu sa godišnjim izvještajem, voda vodovodnog sistema Danilovgrada, po svim mjernim parametrima, ima najvisočiji kvalitet u odnosu na ostale opštine u Crnoj Gori.

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •