Crnoj Gori će za finansiranje budžeta u 2020. godini nedostajati 590 miliona eura, piše u u Odluci o zaduživanju neše države za 2020. godinu, a koju je danas usvojila Vlada.

Crna Gora zadužuje se kod Svjetske banke, za potrebe realizacije projekta „Regulacija Lima (sa Grnčarom) u cilju borbe sa klimatskim promjenama i integralnog upravljanja prirodnim resursima”, u iznosu do 15 miliona eura, kao i 4,5 miliona, takođe kod Svjetske banke, za potrebe dodatnog finansiranja „Drugi projekat energetske efikasnosti u Crnoj Gori (MEEP2)”.

Planirano je i zaduženje kod Svjetske banke za potrebe realizacije projekta „Rast i zapošljavanje”, i to deset miliona, a kod Evropske investicione banke (EIB) za nabavku medicinske opreme i izgradnje i rekonstrukcije objekata u oblasti zdravstva, takođe deset miliona. Kod Evropske investicione banke (EIB), za Aneks Ugovora za projekat „Sanacija puteva i obilaznica oko gradova”, u iznosu do šest miliona.

Kod Evropske investicione banke (EIB), država će se za projekat „Rekonstrukcija magistralnih puteva u Crnoj Gori“, zadužiti do 40 miliona, a kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB), za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15 miliona.

Kako se navodi u dokumentu koji je usvojila Vlada, kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za potrebe dodatnog finansiranja projekta “Rekonstrukcija i unapređenje lokalnih puteva – projekat rekonstrukcije puta Berane – Kolašin, dionica Lubnice-Jezerine” , država se zadužuje do 26miliona eura, dok će od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za potrebe dodatnog finansiranja projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i rehabilitaciju vodovodne i kanalizacione mreže u Opštini Danilovgrad”, uzeti kredit vrijedan do milion i po eura. Kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), za projekat “Rekonstrukcija magistralnih puteva”, Vlada planira zadužienje 40 miliona, a postaće efektivan iznos do 15 miliona.

Država se zadužuje za potrebe finansiranja projekta generalnog remonta pruge, sanaciju mostova i modernizaciju depoa i radionica, u iznosu do 14 miliona eura, za potrebe nabavke medicinske opreme i opremanja, u iznosu do 10 miliona eura, za potrebe Ministarstva odbrane, za potrebe nadogradnje lako-oklopnih vozila, u iznosu do 35 miliona eura, za potrebe realizacije kapitalnih projekata, u ukupnom iznosu do 40 miliona eura, za potrebe izgradnje objekata u oblasti pravosuđa i tužilaštva, u iznosu do 15 miliona eura, a za koje će kreditor biti određen tokom godine.

Nedostajuća sredstva za finansiranje budžeta, u 2020. godini, iznosiće 590 miliona eura. Država će, u 2020. godini, koristiti depozite u iznosu do 490 miliona eura, kao i sredstva iz aranžmana sa kineskom Exim bankom, u iznosu do 100 miliona eura. Država može, u 2020. godini, obezbijediti kreditna sredstva, u iznosu do 250 miliona eura za finansiranje budžeta u cilju otplate duga i obaveza iz prethodnog perioda, finansiranja kapitalnog budžeta i izgradnje prioritetne dionice autoputa, do visine izvršenja; finansiranja budžetske potrošnje i stvaranja rezerve, putem zaključenja kreditnog aranžmana sa finansijskim institucijama, sa ili bez garancije Svjetske banke (Policy Based Guarantee – PBG), kao i/ili kroz emisiju obveznica na domaćem ili međunarodnom tržištu.

Država se može zadužiti za finansiranje projekta izgradnje autoputa Bar-Boljare, prioritetne dionice Smokovac – Uvač – Mateševo, kod Kineske Exim banke ili druge finansijske institucije do visine neophodne za implementaciju tog projekta. Od ukupnog iznosa za projekat izgradnje autoputa, 85 odsto sredstava, odnosno 943.991.500 dolara, obezbijeđeno je zaključenjem kreditnog aranžmana sa Kineskom Exim bankom, dok će preostalih 15 odsto biti obezbijeđeno iz sopstvenih sredstava ili kroz emisiju obveznica na međunarodnom ili domaćem tržištu, emisijom državnih zapisa ili zaključenjem kreditnih aranžmana sa domaćim ili međunarodnim finansijskim institucijama.