Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) obezbijediće 15 miliona eura za rekonstrukciju i nadogradnju dionice puta između Danilovgrada i Podgorice, kako bi poboljšala povezanost ta dva grada u Crnoj Gori.

Iz EBRD-a je saopšteno da su sredstva dio kredita vrijednog 40 miliona eura koji je obezbijeđen za Upravu za saobraćaj Crne Gore i ta će sredstva učestvovati u troškovima rekonstrukcije 216 kilometara magistralnih puteva u Crnoj Gori.

“Poboljšanje saobraćajne infrastrukture je od ključnog značaja za privlačenje investicija i za dalji ekonomski rast u zemlji. Ovo će takođe doprinijeti sektoru turizma, koji predstavlja ključni dio privrede”, navodi se u saopštenju.

EBRD projekat rehabilitacije će istovremeno uključiti mjere otpornosti na klimatske promjene da bi se izbjegao rizik od erozija, klizišta i poplava. Te mjere uključuju povećanje kapaciteta drenaže, ojačavanje puteva nasipima i posebne nacrte mostova.

Tehničku podršku za ovaj projekat je obezbijedila Italija preko Centralne evropske inicijative (CEI).

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Crnoj Gori i do sada je podržao preko 63 projekta sa kumulativni obimom poslovanja od oko 578 miliona eura za investicije u vrijednosti od preko jedne milijarde.

Strategija EBRD za Crnu Goru fokusira na napore da se zemlji pomogne da poboljša konkurentnost privatnog sektora, regionalne integracije i zelenu ekonomiju.