Connect with us

NVO Sektor

Bajagić: Decenijama je zanemarivan odnos prema očuvanju vrijednosti prostora u Danilovgradu

“Ponuđeni Nacrt Programa uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2023 godinu sa Programom urbane sanacije morao je da prati smjernice strateških dokumenata u funkciji održivog prostornog razvoja za kvalitetniji život građana u prosperitetnoj  lokalnoj samoupravi saglasno funkciji usvojenih evropskih standarda i vrijednosti kojima Crna Gora teži kao buduća članica Evropske unije.”

Kazala je Radmila Bajagić, građanska aktiviskinja NVO Demokratske evropske inicijative, na centralnoj javnoj raspravi koja je održana 17.03. a na Nacrt Programa uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2023. godinu sa Programom urbane sanacije koji je organizovao Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Bajagić zabrinjava da ponuđeni dokument nije zainteresovao opštu i stručnu javnost.

O dokumentu se povela konstruktivna rasprava koja je pokazala da se direktna participacija građana na lokalnom nivou neadekvatno ostvaruje. Na kraju rasprave  Nacrt Programa uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2023. godinu sa Programom urbane sanacije nije dobio pozitivno mišljenje malobrijnih prisutnih građana i njihovih predstavnika iz dvije NVO i jednog odbornika Skupštine opštine Danilovgrad, Željka Savovića.

Rezultati ove javne rasprave, kako kaže Bajagić, pokazali su da lokalna samouprava koja vrši poslove od neposrednog i zajedničkog interesa za lokalno stanovništvo do sada nije odnjegovala odnose sa Građanima i nije uspostavila mehanizme, razvila dobre prakse i kanale komunikacione kako bi uključila i motivisala javnost da učestvuju u procese odlučivanja.

Bajagić ističe da ne treba da čudi nedostatak demokratskog deficita u oblasti prostornog planiranja i urbanog razvoja i da se zemljište i prostor olako zloupotrijebljavaju o čemu, kako dalje kaže, svjedočimo brojnim konfliktnim situacijama. To je uzrokovalo da danas imamo neodrživo upravljanje prostorom i segmentima životne sredine, kao i neracionalno trošenje vrijednih i neobnovljivih prostornih resursa, ističe dalje Bajagić.

-Decenijama je zanemarivan odnos prema očuvanju vrijednosti prostora što je doveo da se danas suočavamo sa njegovom profesionalnom neuređenošću za adekvatno djelovanje u urbanoj sanaciji. Zato proces osmišljavanja prostornog razvoja u ovoj lokalnoj zajednici, nije poštovao uklopljenost u zatečeni ambijent, predione vrijednosti i vrijedne elemente lokalnih, tradicionalnih tipoloških karakteristika i kulturno istorijskih sadržaja Danilovgrada, kao prvog urbanistički i arhitektonski oblikovanog grada Crne Gore.

U lokalnoj zajednici se nije uspostavio integralni sistema očuvanja i održivog korišćenja prostora kao važnog razvojnog resursa i segmenta funkcionalnog uređenja, dobro oblikovanog kvalitetnog prostora kako bi se unaprijedile usluge i poboljšao kvalitet života građana, ističe dalje Bajagić u obraćanju.

Opština Danilovgrad ka oazi demokratije stvara ambijent za odlučivanje

Za Bajagić je simptomatično da je Opština Danilovgrad nevoljno prihvatala demokratske principe da “Građani i organi lokalne samouprave uređuju i upravljaju određenim javnim i drugim poslovima, u skladu sa zakonom”. Još manje je, kako dalje ističe, djelovala na motivisаnju grаđаnа zа uključivаnje i učešće u odlučivanju i procese definisаnjа jаvnih politikа što je nesumnjivo od velikog znаčаjа zа ostvarivanje prava građana na lokalnu samoupravu.

Bajagić ističe i podsjeća na činjenicu da uprkos takvom stavu Opštine i njenih organa, Građani i nevladine organizacije pokazuju da njihov Glas ima težinu kada iniciraju predloge za rešavanje javnih pitanja u lokalnoj zajednici. Građani i nevladine organizacije prema stavu Bajagićke i dalje žele da utiču na kulturu promjene u kvalitetu odluka u upravljanju prostorom u traženju rešenja koja ne narušavaju njihovo pravo na zdravu životnu sredinu. Žele da utiču i doprinose procesu primjene već usvojenih rešenja i da procedure učešća budu jasne i otvorene za kritiku i korekciju.

-Tako se trasira put ka izgrаdnji povjerenjа u institucije lokalne uprave da se stvori ambijent za aktivno građanstvo i sinergiju u donošenju svih bitnih strateških razvojnih dokumenata koji proističu iz izvorne nadležnostti lokalne vlasti, kao što su statut, budžet ili prostorni i urbanistički plan, … Učešće grаđаnа u monitoringu, аnаlizi, plаnirаnju i kreirаnju lokalnih jаvnih planova i programa i odlučivanju o dostupnosti i kvalitetu javnih usluga obezbjeđuje se potrebno jedinstvo koje za rezultat ima sprovođenje i najsloženijih tranzicionih i reformskih procesa, kategorična je Bajagić.

Potrebno je vratiti provjerenje Građana kroz participativni proces

Bajagić još jednom podsjeća da lokalna samouprava Danilovgrad nije dovoljno rаzvijаla potrebne plаnove i mehаnizme za učešće građana da uređuju i upravljaju određenim javnim poslovima. Nije preduzimаla ni аfirmаtivne mjere zа uključivаnje i jаčаnje održivosti učešćа grаđаnа u procesu donošenjа odlukа, čime bi se dodatno obezbijeđivao legitimitet tih odluka, nastavlja Bajagić ukazujući na nedostatke konsultacija.

-U fazi kreiranja nacrta Programa, dokumenta pripremanja skupa odluka o akcijama u budućnosti, koje su usmjerene ka postizanju ciljeva odabranim sredstvima nije bilo konsultacija zainteresovane stručne i opšte javnosti. Izostali su i razni oblici dijaloga da bi se prikupio input (ulazna informacija) za utvrđivanje predloga tabele prioriteta kojima utvrđeni javni problem rješava u lokalnom kontekstu. Konsultacije u fazi određivanja okvira uključuje eksperte, interesne grupe, javne institucije, privatni sektor, jer će svaki od njih osvijetliti problem urbane sanacije i dati svoje viđenje stanja i očekivanih pravaca rješavanja prostornog uređenja. Postizanje širokok konsenzusa vodi povećanju legitimnosti i kvaliteta odlučivanja, većoj socijalnoj koheziji, stvara osjećaj zajedničkog interesa za ostvarenje cilja zaštite javnog interesa dobrim upravljanjem prostorom i razumijevanjem potrebe za strateškim planiranjem, ukazuje Bajagić.

Planiranje je proces odlučivanja o budućnosti

“Demokratizacija odlučivanja u prostornom planiranju  predpostavlja predhodno učešće javnosti u procesu donošenja odluka. Traži društvenu promjenu dosadašnjih praksi upravljanja prostorom kako bi se razvile javne, demokratske i inkluzivne procedure tokom pripreme Programa i jačala svest o neophodnosti uspostаvljаnjа sаrаdnje i dijаlogа između lokalne samouprave i Grаđаnа u rаzličitim fazama društvenog životа i аfirmisala ova ideje u svim sferаmа, na odgovarajući način u skladu sa odgovarajućim propisom.”

Afirmacija participacije građana u zaštićenom području

Bajagić za kraj ističe da je u sistemskom smislu Nacrtom Programa uređenja prostora Opštine Danilovgrad za 2023. godinu sa Programom urbane sanacije, bilo potrebno afirmisati razvoj upravljačke paradigme upravljanja zaštićenim područjima integrišući instrumente socijalnih faktora i faktora vezanih za životnu sredinu za područja posebnih obilježja, parka prirode “Rijeka Zeta”, važno i za uspostavljanje zaštićenog prirodnog dobra parka prirode „Prekornica“.

-Po mojoj ocjeni, Program bi trebao da prati ključna kvalitativna obiležja za donošenje strateških razvojnih odluka u prostornom uređenju s jasnom vizijom, ciljevima i indikatorima uspjeha, što su preduslovi za zrelost projektne aplikacije i veću apsorpciju sredstava iz fondova IPA, odnosno strukturnih fondova EU, zaključuje Bajagić.

NVO Sektor

Predavanje “Izazovi, problemi i bezbjednost prilikom korišćenja interneta” u Danilovgradu

Organizatori Mensa Crne Gore i Opština Danilovgrad

Internet djeci i mladima nudi fantastične mogućnosti za otkrivanje, povezivanje i kreiranje. Međutim, prilikom korišćenja interneta postoje i rizici. Na primjer, to je otvoreni prozor u svijet koji takođe pripada odraslima i sadrži neodgovarajuće materijale za djecu i mlade.

Kako roditelji mogu da pomognu djeci da smanje ove rizike? Nema jednostavnog odgovora – rizici su različiti i zavise od uzrasta djeteta i poznavanja rada na računaru.

Svi koji se žele upoznati sa tematikom to mogu učiniti 27. novembra, kada Mensa Crna Gora u saradnji sa Opštinom Danilovgrad, organizuje predavanje na temu “Izazovi, problemi i bezbjednost prilikom korišćenja interneta”.

Predavač: Marko Lakić koordinator za edukaciju u Mensi CG,  Sudski vještak informaciono-tehničke i telekomunikacione struke.

 

 

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram

 

Објава коју дели Mensa Crne Gore (@mensacg)

NASTAVI SA ČITANJEM

NVO Sektor

Otvorena Edukativna stanica “Zeta“

Centar za zaštitu i proučavanje ptica je zajedno sa svojim saradnicima, kolegama, članovima, volonterima i prijateljima svečano otvorio Edukativnu stanicu “Zeta“, koja se nalazi na adresi Velje brdo 35, u sklopu CZIP radnog prostora na obali Zete u Podgorici.

Događaj su upriličili zamjenik gradonačelnice glavnog grada Podgorice, Luka Rakčević i direktorica Agencije za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice, Jasna Gajević, te pružili podršku u ime lokalne samouprave i Agencije, nakon čega je direktorica CZIP-a Jovana Janjušević zajedno sa gđom Gajević presjekla crvenu vrpcu i zvanično otvorila vrata Edukativne stanice Zeta.

-O ovoj stanici CZIP tim je počeo da mašta još prije par godina, kada smo u jednoj običnoj, maloj garaži vidjeli veliki potencijal, spoznajući sve mogućnosti koje pruža Park prirode Rijeka Zeta, sa svojom aluvijalnom šumom i plavnim livadama bogatim biljnim i životinjskim svijetom. Tako je polako nastajala ideja, satkana od prstenovačkih mreža, rasadnika skadarskog hrasta, te postavka najznačajnijih predstavnika faune Parka. Nju čine skulpture ptica, gmizavaca, insekata, riba u svojoj prirodnoj veličini, kreiranih spretnim prstima umjetnika Paca Venture iz Španije, čija umjetnička djela krase mnoštvo sličnih centara u svijetu. Na taj način, postavili smo našu Edukativnu stanicu na mapu kao jedan kutak prepun interesantnog edukativnog sadržaja u nadi da će ubuduće naše građane, a posebno one najmlađe, što češće navoditi da je posjete i upoznaju predivan svijet PP Rijeka Zeta na jedan drugačiji način, saopštili su iz ove nevladine organizacije.

CZIP raduje što je Edukativna stanica već zaživjela, pa je u okviru Dana nauke bila posjećena od strane osnovaca i srednjoškolaca koji su imali prilike da učestvuju u prstenovanju ptica i saznaju mnoštvo zanimljivosti o biodiverzitetu Parka, što kako im kažu  daje dodatan podstrek da dalje razvijaju edukativne programe za različite uzraste, uključimo što više školaraca, studenata i odraslih i dalje promovišu vrijednosti ovog područja.

Edukativna stanica je rezultat marljivog rada svih zaposlenih u CZIP-u, koji su se predano posvetili ovom projektu kako bi ovaj centar otvorio svoja vrata i postao inspiracija i izvor znanja za sve. U početku će Edukativna stanica Zeta biti otvorena samo za unaprijed dogovorene grupne posjete, dok će u narednom periodu aktivnosti stanice zavisiti od vremenskih uslova, prstenovačkih mogućnosti i vegetacijske sezonalnosti.

-Nadamo se da će Edukativna stanica poslužiti i kao vjetar u leđa i inspiracija za dalje uspostavljanje upravljačke strukture na danilovgradskoj strani, te izradi prijeko neophodnog Plana upravljanja i sprovođenja aktivnosti koje doprinose održivom upravljanju i zaštiti prirodnog bogatstva ovog područja, zaključuju iz CZIPa

NASTAVI SA ČITANJEM

Facebook

Najčitanije