Deponovani iznos od ukupno 400 eura oročiće se na godinu, a nakon isteka tog perioda, roditelji novac mogu podići ili opet položiti na štednju