Bojović: Mi smo izričito protiv da se kolektor gradi u Landži - Volim Danilovgrad