Crnogorska komercijalna banka(CKB), članica mađarske OTP grupe kupila je Sosijete generale Montenegro (SGM) banku. Za realizaciju tog ugovora potrebna je saglasnost Centralne banke (CBCG) iz koje je saopšteno da će prilikom odluke o tom pitanju voditi računa da ne dođe do rizika monopolizacije tržišta.

Za 90,56 odsto akcija SGM banke, članice francuske Societe generale grupe, mađarska grupacija će platiti 40.455.538 eura. Po jednoj akciji, to je 461,81 euro.

Iz CBCG su kazali da ih je CKB dopisom 14. februara ove godine upoznao sa namjerom da će kupiti 90,56 odsto akcijskog kapitala SGM, ali da nijesu upoznati sa konkretnim elementima ugovora o kupovini.

“U skladu sa svojim nadležnostima i ovlašćenjima, CBCG će, nakon podnošenja zahtjeva za spajanjem pomenutih banaka, u formalnom postupku odlučivanja pribaviti sve relevantne informacije i aktuelne podatke na osnovu kojih će se cijeniti ispunjenost propisanih uslova za odobrenje spajanja banaka, kao i uticaj ove transakcije na ostatak bankarskog tržišta. Odredićemo se prema tom pitanju, uvažavajući namjere i poslovne planove investitora, ali uz strogo poštovanje propisanih procedura i vođenje računa da ne dođe do rizika monopolizacije tržišta” kazali su juče iz CBCG. Iz CBCG su podsjetili da je odluka Societe Generale da proda svoju banku u Crnoj Gori dio ukupne strategije povlačenja te grupacije iz regiona.

Iz OTP banke su kazali da je sa tržišnim učešćem od 11,5 odsto SGM četvrta banka po veličini na crnogorskom bankarskom tržištu i kao univerzalna banka je podjednako aktivna u segmentu fizičkih i pravnih lica.

“Realizacija finansijske transakcije se očekuje u narednim mjesecima, u zavisnosti od dobijanja potrebnih regulatornih odobrenja”, saopšteno je iz mađarske grupacije. Iz SGM banke su saopštili da će nastaviti servisiranje stanovništva i korporativnih klijenata, dok se bude pripremala neometana tranzicija za klijente, osiguravajući pri tome stabilnost njihovog odnosa sa bankom”, kazali su iz te banke.

Oko 400 radnika u dvijema bankama će ostati bez posla?

Predsjednica SGM banke Lidija Pejović kazala je “Vijesitma” da strahuje za sudbinu oko 400 zaposlenih iz te dvije banke, koji će prema njihovim procjenama biti prekobrojni ako CBCG u narednih šest mjeseci dozvoli spajanje. Sindikalci i radnici se pribojavaju da država neće dati saglasnost na kupoprodajni ugovor jer je veliki broj zaposlenih kreditno zadužen i prijeti im „dužničko ropstvo“.

Pejovićeva je objasnila da se brojni sektori u bankama preklapaju i da je procjena da će od oko 750 ukupno zaposlenih, oko 400 ljudi biti prekobrojno.

“Prijeti opasnost za njihove porodice. To znači da do dvije hiljade ljudi mogu pasti na teret države i državnih fondova. Najteže će biti pogođeni zaposleni, u srednjem životnom dobu, koji će i pored isplaćene otpremnine biti daleko od penzije“, ocijenila je Pejović.