Zbog čega JU Centar za kulturu Danilovgrad od 1. februara 2020. godine djeluje mimo okvira zakona, odnosno bez rukovodstva, pitanje je koje je predsjednici Opštine Zorice Kovačević postavio odbornik SD-a u SO Danilovgrad Milivoje Lakić na poslednjoj sjednici lokalnog parlamenta održanoj 15. oktobra, prenosi DAN.

Lakić je istakao da prestankom mandata dotadašnjem v.d. direktora Centar za kulturu nema ni vršioca dužnosti ni direktora.

–U skupštinskim klupama smo donijeli odluku o sticanju uslova za raspisivanje konkursa iako je i do tada bilo obavezno postaviti v.d. direktora. Ovakvim ophođenjem prema najznačajnijoj instituciji kulture u Danilovgradu ne samo da se krše Zakon o kulturi i Zakon o radu, već se kvari i ugled ustanove. Dozvoljavate da unutrašnjim aktivnostima rukovodi neko ko nije dio Centra za kulturu. Imajući u vidu da centar posjeduje veliki broj visokokvalifikovanih stručnih radnika i to nekih baš iz oblasti umjetnosti to svakako predstavlja pokušaj njihovog ponižavanja – kazao je Lakić.

On je naveo da se radnicima uskraćuje pravo na ostvarivanje prava iz oblasti radnog prava.

–Zbog svega navedenog ova intitucija će u narednom periodu plaćati sudske parnice vašeg neodgovornog ponašanja kada je u pitanju JU Centar za kulturu i njegovo pravno djelovanje. Da li je razlog nepostavljanja direktora ili v.d. direktora iščekivanje doškolovavanja kadrova iz vaših partijskih redova ili nešto drugo ne znam, ali to svakako ne smije biti razlog da ispaštaju naši sugrađani kada je u pitanju pravo na kulturu, a prije svega pravo na poštovanje zakona Crne Gore – poručio je Lakić.