CGO: Nova Vlada da pokaže posvećenost u rješavanju problema Roma i Egipćana - Volim Danilovgrad
Connect with us

NVO Sektor

CGO: Nova Vlada da pokaže posvećenost u rješavanju problema Roma i Egipćana

Pratite portal Volim Danilovgrad na Instagramu Klikom ovdje

Povodom Međunarodnog dana Roma koji se obilježava 8. aprila,  Centar za građansko obrazovanje (CGO) koristi priliku da ukaže na izuzetno težak položaj romske zajednice u Crnoj Gori, pogotovo u uslovima pandemije korona virusa, koja dodatno otežava egzistencijalni okvir romske populacije, navode iz te nevladine organizacije.

S druge strane, kako ističu, sve izraženija diskriminacija i marginalizacija ovu društvenu grupu čini posebno ranjivom.

CGO podsjeća da su od početka pandemije korona virusa u Crnoj Gori zabilježeni primjeri grubih kršenja ljudskih prava i sloboda.

-Takođe, u upravljanju krizom koju je uzrokovala pandemija, kako od strane bivše, tako i aktuelne Vlade, nijesu uzete u obzir specifičnosti određenih društvenih grupa što je još više ugrozilo već marginalizovane grupe, među kojima je i romska populacija – ocjenjuju iz CGO-a.

Iako postoje brojne strategije, akcioni planovi, mjere afirmativne akcije, zakonska rješenja zaštite od diskriminacije, te napori obrazovnih vlasti da obrazovanje učine pristupačnijima za Rome, iz CGO-a ocjenjuju da još uvijek ta manjinska zajednica nije integrisana u crnogorsko društvo.

– Razlog tome je i neadekvatna ili neujednačena primjena mnogih postojećih rješenja, kratkoročnost programa pomoći bez razvijene održivosti, ali i nedovoljno konsultovanje sa ciljnom grupom i ignorisanje mnogih njihovih potreba – navodi se u saopštenju.

Istraživanje CGO-a o percepciji diskriminacije ukazuje da ova grupa ostaje na vrhu ljestvice onih koji su u našem društvu najizloženiji diskriminaciji.

– Nova vlast i Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava do danas nije javno pokrenulo pitanje rješavanja ovog problema u pravcu podsticanja socijalne inkluzije ove manjinske grupe i poboljšanja njihovih uslova života. Četiri mjeseca su prošla od formiranja Direktorata za ljudska prava, kao i Direkcije za inkluziju Roma i Egipćana u okviru istog, a da do danas ne postoji nijedna konkretna aktivost koja se odnosi na rješavanje pitanja položaja Roma i Egipćana. Istovremeno, pored problema sa kojima se suočavaju svi građani i građanke, ova populacija ime i neke specifične, poput maloljetničkih brakova među Romima a koje prati ćutanje institucija koje bi trebalo da spriječe ovaj vid masovnog kršenja ljudskih prava djece, prije svega djevojčica. Zatim, ogromna je nezapošljenost među romskom populacijom, minimalni pomaci u oblasti obrazovanja, rasprostranjeno prosjačenje, problemi u obezbjeđivanju dokumenata, kao i jako loši uslovi života – navode iz te nevladine organizacije.

CGO ukazuje i da je etnička i socijalna distanca, kako među opštom, tako i među populacijom mladih, najizraženija upravo prema Romima.

– Jedan od uzroka za to je i često negativan vid medijskog izvještavanja o Romima. Rijetke su prilike u kojima možemo vidjeti ili čitati sadržaje koji su posvećeni promociji romske kulture, zagovaranju djelotvornih politika socijalne inkluzije i njihove efikasne primjenu ili neke pozitivne priče o Romima. Brojne predrasude koje postoje prema Romima i Egipćanima najsnažnije ih marginalizuju i doprinose njihovoj društvenoj isključenosti lišavajući čitavo društvo vrijednih potencijala koji imaju i kojima mogu doprinijeti ukupnom kvalitetu društvenog razvoja – poručuju iz CGO-a.

CGO apeluje na institucije a posebno Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava, kao i na donosioce odluka i druge relevantne aktere da svojim djelovanjem, kroz prihvatanje i saradnju, podstaknu borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti ove populacije.

NVO Sektor

Prva dendrohronološka istraživanja u Crnoj Gori, i povezivanje djece sa šumama

Pratite portal Volim Danilovgrad na Instagramu Klikom ovdje

Crnogorsko društvo ekologa (CDE) započelo je rad na projektu ,,Od edukacije i povezivanja djece sa prirodom, preko dendrohronoloških istraživanja, do podizanja svijesti o promjenama klime u proteklih nekoliko vijekova u Crnoj Gori!’’, koji je finansijski podržan od strane Evropske komisije.

Ovim projektom CDE će biti fokusirano na proučavanje šuma munikeendemskog, reliktnog bora, koje formiraju posebna i veoma značajna staništa na crnogorskim planinama. Munika je vrsta koja je preživjela poslednje veliko ledeno doba, a pojedinačna stabla mogu dostići starost i preko 1000 godina. Ova vrsta naseljava prostor siromašan plodnom zemljom, na kom drugo drveće teško može da opstane.

Upravo zato će CDE ovim projektom započeti izučavanje zapisa koje je vrijeme ostavilo u pojedinačnim starim stablima. Razne promjene u mikroklimatskim i drugim uslovima kojima je neko stablo bilo izloženo u toku svog života zabilježene su u prstenovima stabla – godovima. CDE će ovim projektom pokrenuti rad prve dendrohronološke laboratorije u Crnoj Gori, gdje će raditi na rekonstruisanju uslova u kojima su stabla rasla za svoga života. Tako ćemo doći do podataka o tome kako se klima mijenjala proteklih vjekova, ali i o iznenadnim nepogodama koje su zadesile neko područje, kao što su na primjer požari. Na osnovu ovih podataka kasnije je moguće predvidjeti promjene u budućnosti, kao i dizajnirati adaptivna scenarija za šume i prirodu izloženu ovim promjenama. Ovaj tip istraživanja posebno je važan za šume munike, jer su ova stabla lako zapaljiva, pa svake godine izgore veliki djelovi njenih šuma.

Poseban fokus projekta biće na ponovnom uspostavljanju i jačanju odnosa izmedju prirode i djece koja rastu u blizini šuma munike. Organizovanjem dva kampa u divljini, kao i na radionicama u prirodi i u školama, CDE će djeci prenositi znanje o vrijednostima i važnosti biodiverziteta kao najdjelotvornijeg štita protiv klimatskih i drugih promjena, ali i kao izvor raznih usluga koje priroda oduvijek besplatno daruje čovjeku.

Na kraju, umjetničkom egzibicijom posvećenoj šumama munike i njenom biodiverzitetu, široj javnosti biće prenijete poruke koje se tiču svih nas, u vezi sa prirodom koja dijelom zavisi od nas, a od koje mi u potpunosti zavisimo. Ako zavirimo u muniku vidjećemo prošlost, a ako je zasadimo sigurnije predvidjamo i pripremamo se za budućnost.

NASTAVI SA ČITANJEM

NVO Sektor

ISOP povećava pluralizam socijalnih usluga

Institut za socijalnu i obrazovnu politiku povećava pluralizam defiticarnih socijalnih usluga na način što povećavamo kapacitete Skloništa za žrtve trgovine ljudima, licenciranjem SOS linije za žrtve porodičnog nasilja i licenciranjem Dnevnog boravka za OSI

Pratite portal Volim Danilovgrad na Instagramu Klikom ovdje

,,U partnerstvu sa Savjetom za implementaciju omladinske politike a uz finansijsku podršku Ministarstva finansija i socijalnog staranja na prošlogodišnjim konkursima smo uspjeli da u potpunosti opremimo Dnevni boravak za osobe s invaliditetom čije licenciranje očekujemo u narednom periodu i SOS liniju za žrtve porodičnog nasilja za šta smo prije dva mjeseca predali zahtjev za izdavanje licence, nakon čega će ISOP imati tri licence za obavljanje tri različita socijalna servisa koja su prepoznata kao deficitarna, ne samo na lokalnom nivou već i na nacionalnom, a posebno kada se radi o Dnevnom boravku za osobe s invaliditetom za ciljnu grupu starijih od 25 godina.

Prepoznavši potrebu za dodatnom podrškom žrtvama trgovine ljudima, a uz podršku naših međunarodnih bilateralnih partnera, opremili smo još jedan objekat koji je otvorenog tipa za smještaj žrtava trgovine ljudima za koji ćemo predati zahtjev za licenciranje ukoliko u narednom periodu Vlada bude podržala rad Skloništa, čime umnogome povećavamo naše interne prostorne kapacitete za prihvat žrtava trgovine ljudima.

Vrlo je važno istaći da je ISOP Sklonište za žrtve trgovine ljudima prvo i još uvijek jedino licencirano Sklonište ove vrste u Crnoj Gori što nam stvara dodatnu odgovornost koje smo itekako svjesni, a mi kao jedna ozbiljna i od međunarodnih partnera prepoznati kao ozbiljna organizacija, konstantno radimo na podizanju kako kadrovskih, tako i prostornih kapaciteta i pored činjenice da Sklonište u potpunosti samostalno finansiramo.

Zahvaljujući podršci koju nam pruža omladinska organizacija Savjet za implementaciju omladinske politike aktivno radimo na podizanju svijesti i edukaciji mladih u oblasti ljudskih prava i socijalne zaštite ugroženih društvenih grupa, čime u potpunosti stvaramo uslove za optimalno funkcionisanje ovih socijalnih servisa ali i uslove podržavajuće okoline u Danilovgradu kada se radi o ciljnim grupama ovih socijalnih servisa”

NASTAVI SA ČITANJEM

Sponzorisano

Sponzorisano

Seljak.me i VD

Danilovgrad
14°
Углавном облачно
06:0119:25 CEST
Осећај: 14°C
Ветар: 8km/h S
Влажност: 33%
Притисак: 1018.96mbar
УВ индекс: 4
ПетСубНед
18/8°C
14/8°C
14/7°C

Facebook

Instagram

Najčitanije