Danilovgrad dobija fabriku flaširane vode

Vlada Crne Gore usvojila je na posljednjoj sjednici koncesioni akt za davanje koncesije za korišćenje dijela voda sa izvorišta Komunica u Danilovgradu, za flaširanje, odnosno pakovanje ili dopremanje u komercijalne svrhe.

Javni poziv biće objavljen na sajtu Vlade, Službenom listu i u “Dnevnim novinama”, stoji u odluci.

“Planirana je izgradnja fabrike u ruralnom području, investicija je tehničko-tehnološki zaokružena cjelina i investiciono ulaganje u realizaciju predmetne investije ekonomski je opravdano. Zapošljavanjem novih 25 radnika u okviru fabrike djelimično se rješava pitanje zaposlenosti u ovom kraju”, definisano je aktom.

Maksimalni rok trajanja koncesije za flaširanje, odnosno pakovanje vode ili dopremanje u komercijalne svrhe je 30 godina.

“Izvorište Komunica pripada slivnom području Garča gdje su podzemne izdani izuzetno velikog kapaciteta i gdje su rađeni istražni radovi na području Donjeg Zagarča koji su pokazali izuzetan kvalitet vode i veliku izdašnost. Na području ovog sliva je veoma mala naseljenost, tako da je lako izvršiti sanitarnu zaštitu. Izvor se sastoji od jednog bušenog bunara, dubine 150 metara. Analiza vode sa predmetnog bunara pokazala je dobar kvalitet. Voda ima izvjesnu tvrdoću, odnosno povišenu mineralizaciju. Prema dosadašnjim raspoloživim podacima i urađenim analizama iz bušenog bunara konstatovano je da su ove vode veoma dobrog kvaliteta. Temperatura je na izlazu iz bunara 12 stepeni i konstantna je tokom godine”, precizirano je koncesionim aktom.

Takođe pogledajte

SIA Montenegro KICK OFF – Svečano predstavljanje programa

Svečano predstavljanje programa SIA Montenegro 2020 biće održano u utorak 03. marta 2020. godine sa …

Nakon komentara na društvenim mrežama i portalima Opština objavila NETO zarade

U cilju što potpunijeg i jasnijeg informisanja crnogorske javnosti, prije svega građana Danilovgrada, a imajući …

Оставите одговор

%d bloggers like this: