Kancelarija za evropske intengracije i saradnju i Zajednica opština Crne Gore održali su od 27. do 29. novembra drugi modul treninga za zaposlene u Opštini Budva na temu “Upravljanje projektnim ciklusom”, u prostorijama budvanskog Omladinskog kluba.

“Tokom treninga, polaznici su podijeljeni u timove radili na pisanju projekata iz različitih oblasti, sa posebnim akcentom na savladavanje materije vezane za analizu konteksta, problema, logičke matrice, kao i predstavljanju indikatora i izvora verifikacije”, navode u saopštenju.
Predavanja su držali pomoćnica Generalnog sekretara za međunarodnu saradnju, Vanja Starovlah, iz Zajednice opština Crne Gore. Predsjednik Odbora za evropske integracije Zajednice opština Crne Gore, Darko Mrvaljević, i Simona Bošković kao šef tima za implementaciju projekata Opštine Danilovgrad, dodaju u saopštenju.
“Ova obuka će omogućiti zaposlenima kako u Opštini, tako i u svim preduzećima čiji je osnivač Opština da steknu potrebna znanja i vještine za pisanje i implementaciju projekata.

Na ovaj način zaposleni će se obučiti da efikasno koriste sretstva opredijeljena evropskim fondovima, čiji će potencijal biti značajno veći u novom ciklusu”, zaključuju u saopštenju.