Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) do kraja godine završiće radove na dalekovodu Slap Zete u Danilovgradu, saopšteno je Dnevnim novinama u kompaniji.

Glavni inženjer za nadzemne vodove Regiona 2 Ranko Šaranović ukazao je u razgovoru za Dnevne novine da se sa dalekovoda Slap Zete napaja više od 1.000 korisnika, te da je planirana vrijednost radova oko 1,6 miliona eura.

“Radovi na dalekovodu počeli su 14. oktobra ove godine. Prema dinamičkom planu, rok za završetak radova i na pripadajućim trafostanicama i niskonaponskim mrežama je kraj godine”, naveo je Šaranović, dodajući da se trenutno izvode građevinski radovi na zamjeni dotrajalih stubova, ugradnji novih drvenih, AB i čelično rešetkastih stubova, te da aktivnosti na Slapu Zete, dugom 45 kilometara, teku po planu.

Slap Zete se napaja strujom iz trafostanice 35/10 kilovolti Danilovgrad, ima 35 trafostanica od 10/0,4 kilovolti i 569 dalekovodnih stubova. Od tog broja, kako je naveo Šaranović, revitalizovaće se 26 stubnih trafostanica i zamijeniti 379 stubova. Predmet revitalizacije je i 12 niskonaponskih mreža koje pripadaju Slapu i sa kojih se napaja 261 potrošač.

“Radi se na raskresivanju trase ispod dalekovoda, a već od ove sedmice kreću i elektromontažni radovi. Većih problema, osim vremenskih neprilika na koje se ne može uticati, nemamo, a dobra je komunikacija i saradnja sa mještanima i predstavnicima mjesnih zajednica”, naglasio je Šaranović.