Navodi se da su službe zaštite i spašavanja u tim opštinama, kao i predstavnici Direktorata, u skladu sa postojećom situacijom, preduzeli neophodne mjere i radnje, kako bi se eventualni problemi prevazilazili sa što manje posljedica