U drugoj polovini XIX vijeka stvorili su se povoljni uslovi za podizanje grada u Bjelopavlićima. Poslije drugog Omer-pašinog pohoda na Crnu Goru, knjaz Nikola u želji boljeg trgovinsko – privrednog kontakta Stare Crne Gore sa Brdima dolazi na zamisao o podizanju pazara na desnoj obali Zete. Tim tragom ide i nalog Senata o predizanju pazara sa Prentine Glavice na Ćeranića Glavicu – 1863. godine. To je bio i početak nastanka naselja, iako je za pet godina od tada bio samo pazar pod otvorenim nebom, kod Zetinog gaza, sa malim privremenim nadstrešnicama za čuvanje robe.

 

Nastojanja knjaza Nikole o izgradnji nove varoši u Bjelopavlićima počinju da se realizuju angažovanjem inženjera Dragiše Milutinovića (1843-1900), sina Sima Milutinovića-Sarajlije. Po pisanoj zaostavštini ovog inženjera vidi se da je u urbanističkom planu trebalo pored privatnih građevina i ulica »načiniti« planove i za neke javne građevine koje su se imale zidati u novoj varoši. Medu ove građevine spada: Novi dvor Njegove Svetosti, Senat, Tavnica, Škola, Crkva, Kule za odbranu mosta.

U tom urbanističkom planu koji je Dragiša Milutinović završio 1869. godine pored ovih sadržaja, definisani su i uređenje korita Zete, pravci glavnih saobraćajnica i kapaciteti širenja i modernizacije trgovine. U tekstualnom dijelu plana jasno je naglašeno da nova varoš na Ćeranića Glavici ima kapacitet od 15 hiljada žitelja i da joj je namijenjeno mjesto glavnog privrednog centra Crne Gore.

Od 1945. godine do danas gradom na Ćeranića Glavici upravljalo je 19 Predsjednika od čega je bilo 18 muškaraca i jedna žena. Prvi Predsjednik opštine Danilovgrad bio je Savo Žarić i to od 1945. do 1948. godine.

Najkraće je opštinom Danilovgrad upravljao Vlado Burić i to kao vršilac dužnosti u periodu od januara do jula 1989. godine a najduže Branislav Brano Đuranović, 12 godina i to u periodu od 2006. do 2018. godine kada je Opštinu preuzela prva žena predsjednica, Zorica Kovačević.

This slideshow requires JavaScript.

Zorica Kovačević je  26.07.2018. godine otpočela obavljanje dužnosti Predsjednice Opštine  Danilovgrad.